تسنيم/ -ناوگروه اطلاعاتي عملياتي ۷۶ نيروي راهبردي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، پس از ۸۷ روز اسکورت کشتي‌هاي نفتکش و تجاري جمهوري اسلامي ايران در درياي سرخ و طي مسافت ۷۶۰۰ مايل، مورد استقبال فرماندهان نظامي قرار گرفت.

مراسم استقبال از ناوگروه 76 نيروي دريايي ارتش، که جهت اسکورت کشتي‌هاي نفتکش و تجاري جمهوري اسلامي ايران در درياي سرخ و خليج عدن، عازم آب‌هاي آزاد شده بود، با حضور ارشد نظامي ارتش در استان هرمزگان و فرمانده قرارگاه مقدم ناوگان جنوب نداجا امير دريادار‌دوم آريا شفقت رودسري، فرمانده منطقه يکم امامت اميردريادار دوم جعفر تذکر، جمعي از فرماندهان و کارکنان منطقه يکم امامت، با رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي، در بندرعباس انجام شد.
ناوگروه اطلاعاتي عملياتي 76 نيروي راهبردي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، با بيش از 78 روز ماموريت در آب‌هاي بين المللي و طي مسافت بيش از 7600 مايل دريانوردي، امروز با استقبال مسئولين نداجا در اسکله منطقه يکم امامت، پهلو گرفت.
امير دريادار دوم آريا شفقت رودسري در اين مراسم، ضمن خيرمقدم و خداقوت به کارکنان ناوگروه رزمي اطلاعاتي 76 در اجراي ماموريت به نحو احسن، با اشاره به ويژگي صبر و گذشت در انجام کارها، افزود: جز بدون داشتن ويژگي گذشت و اخلاص توسط شما عزيزان چنين کار بزرگي که تامين امنيت براي برقراري خطوط کشتيراني و فراتر از آن براي اهتزاز درآوردن پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران در هزاران مايل دورتر حادث نمي‌شد مگر آنکه همين ويژگي‌هايي که مقام معظم رهبري فرمودند: «با گذشت و اخلاص کارها را پيش ببريد» در شما همکاران عزيزم نهادينه شده است.
ارشد نظامي آجا در استان هرمزگان گفت: امنيت خطوط مواصلاتي تجاري ايران در درياي سرخ، خليج عدن و تنگه باب المندب، رساندن پيام صلح و دوستي ايران به ساير کشورهاي حاضر در آب‌هاي بين المللي بوده است.
وي تصريح کرد: حضور مستمر ناوگروه‌هاي نيروي دريايي ارتش جمهوري اسلامي ايران، به منظور اجرايي کردن دستورات فرماندهي کل قوا، حفظ و حراست از منافع جمهوري اسلامي ايران در آب هاي دور دست، به اهتزاز در آوردن پرچم مقدس جمهوري اسلامي ايران و خنثي سازي پروژه ايران حراسي و تامين امنيت خطوط دريانوردي و مواصلاتي جمهوري اسلامي ايران، همواره صورت مي گيرد.
ناو پشتيباني بوشهر از ناوگروه رزمي اطلاعاتي 76 نداجا که عازم آب‌هاي بين المللي شده بود، صبح امروز در منطقه يکم امامت نيروي دريايي ارتش پهلو گرفت.
همچنين، ناوگروه 77 نداجا براي ادامه روند ماموريت اسکورت کشتي‌هاي ميهن عزيز اسلاميمان ايران، راهي درياي سرخ و خليج عدن شد.

آخرين خبر هرمزگان در اينستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today