ايسنا/ فرمانده انتظامي شهرستان سلطانيه، از شناسايي و دستگيري عامل ايجاد مزاحمت شهروندان در فضاي مجازي روبيکا خبر داد.

سرهنگ حسين اصانلو، فرمانده انتظامي شهرستان سلطانيه در اين رابطه اظهار کرد: در پي دريافت شکايت يکي از شهروندان مبني بر ايجاد مزاحمت، تهديد و توهين از طريق شبکه اجتماعي روبيکا، موضوع به‌ صورت ويژه در دستور کار کارشناسان پليس فتاي اين شهرستان قرار گرفت.
وي افزود: شاکي در تحقيقات اوليه عنوان داشت فردي در شبکه اجتماعي روبيکا به بنده پيام‌هاي مبتذل، تهديدآميز و توهين و... داده و هر بار که اين فرد مزاحم را بلاک مي‌کنيم، مجدد با پيج جديدي مزاحمت ايجاد مي‌کند.
فرمانده انتظامي شهرستان سلطانيه با بيان اينکه طي تحقيقات مشخص شد که متهم فعاليت‌هاي گسترده‌اي در ايجاد اين قبيل مزاحمت‌ها داشته است، تصريح کرد: با توجه به اين موضوع و فعاليت‌هاي گسترده، متهم مورد شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي به پليس فتا انتقال داده شد.
وي يادآور شد: در بازجويي از متهم مشخص شد وي با اطلاعات ايميل ديگران، اقدام به ايجاد پيج روبيکا کرده و به هدف سرگرمي ايجاد مزاحمت کرده است.
فرمانده انتظامي شهرستان سلطانيه با تاکيد بر اينکه شهروندان خودشان بايد حافظ اطلاعات خود به ويژه در فضاي مجازي باشند، عنوان کرد: اطلاعات شخصي از جمله ايميل، هويت شما است و در ايمن نگه داشتن نام کاربري و کلمه عبور خود دقت کرده و آن را در اختيار ديگران قرار ندهيد.
اصانلو با اشاره به امکان بهره‌مندي از مشاوره‌هاي پليس فتا، خاطرنشان کرد: از مردم درخواست داريم با مراجعه به سايت پليس فتا به آدرس www.cyberpolice.ir بخش گزارشات مردمي از مشاوره‌هاي همکاران ما بهره‌مند شوند.

 
  
  

آخرين خبر زنجان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zanjan_today