فارس/ مدير امور آزمايشگاه‌هاي دانشگاه علوم‌ پزشکي زاهدان گفت: از ابتداي شيوع ويروس کرونا تاکنون 209 هزار تست PCR و تست RDT در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي زاهدان صورت گرفته است.

عليرضا سليمي خراشاد، مدير امور آزمايشگاه‌هاي دانشگاه علوم‌ پزشکي زاهدان اظهار کرد: از ابتداي شيوع ويروس کرونا تاکنون 209 هزار تست PCR و تست RDT در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي زاهدان صورت گرفته است.
وي افزود: از مجموع اين تست ها، 19 هزار تست توسط بخش خصوصي و 190 هزار تست توسط بخش دولتي گرفته شده است.
مدير امور آزمايشگاه‌هاي دانشگاه علوم‌ پزشکي زاهدان با بيان اينکه در حال حاضر مشکلي در زمينه ملزومات مورد نياز براي آزمايشات RT-PCR و Rapid  test کرونا در مناطق تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي زاهدان وجود ندارد، گفت: امکانات انجام بيش از 100 هزار تست در دانشگاه علوم پزشکي زاهدان مهيا است.
به گفته سليمي سه آزمايشگاه دولتي در حوزه تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکي زاهدان، به صورت مستمر در حال انجام تست هاي غربالگري کرونا هستند.

آخرين خبر سيستان و بلوچستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/zahedan_today