ايرنا/ مرکز تجميعي واکسيناسيون کرونا ساوجبلاغ در آييني با حضور فرمانده سپاه استان البرز راه‌اندازي شد.

سردار عليرضا حيدرنيا، فرمانده سپاه امام حسن مجتبي(ع) استان البرز ه در آيين آغاز به کار مرکز واکسيناسيون تجميعي شهرستان ساوجبلاغ از نحوه فعاليت اين مرکز ابراز رضايت کرد و گفت: خوشبختانه واکسن کروناي مورد نياز براي اين مرکز به خوبي تامين مي شود و هيچ کمبودي وجود ندارد ضمن اينکه در هيچکدام از مراکز واکسيناسيون اين شهرستان با تجمع جمعيت روبرو نبوديم.
وي در ادامه به روند اجراي فاز سوم طرح شهيد «حاج قاسم سليماني» در پيک پنجم شيوع ويروس منحوس کرونا اشاره کرد و افزود: اين طرح در اين مرحله با ۲ هدف اصلي قطع زنجيره انتقال ويروس و واکسيناسيون حداکثري با رعايت تمام دستورالعمل ها اجرا مي شود.
مرکز تجميعي واکسيناسيون کرونا ساوجبلاغ اظهار کرد: در اجراي اين طرح تمام پايگاه هاي بسيج که بيش از هزار پايگاه مي باشند به پايگاه هاي سلامت تبديل شده اند که بسيجيان در مناطق مختلف با شناسايي بيماران و ناقلان ويروس از آن ها مي خواهند که از منازل خود خارج نشوند و داروهاي و مايحتاج آنان توسط يگان موتوري و خودرويي به منازلشان تحويل داده مي شود.
حيدرنيا گفت: در طرح واکسيناسيون حداکثري در استان بيش از ۲۵ مرکز تجميعي راه اندازي شده که در اين هفته هشت مرکز ديگر نيز توسط سپاه و بسيج و با همکاري دانشگاه علوم پزشکي در کل استان راه اندازي شده است.
وي افزود: در هفته آينده نيز ۶ مرکز ديگر واکسيناسيون تجميعي به اين مراکز افزوده مي شوند تا شاهد تراکم جمعيت در ديگر مراکز واکسيناسيون نباشيم.
فرمانده سپاه استان البرز خاطرنشان کرد: هر آنچه که امکانات سپاه و بسيج دارد اعم از اقلام، تجهيزات، امکانات، خودرو، موتور، اماکن و نيروي انساني را در اختيار مجموعه بهداشتي استان قرار مي دهيم زيرا ماموريت اصلي و کنوني سپاه و بسيج کنترل اين ويروس و مهار اين بيماري مي باشد و هر چه نيروي انساني مجموعه بهداشتي استان درخواست کند در اختيار آنان قرار مي دهيم.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday