صدا و سيما/ رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان مرکزي گفت: تاکنون ۱۷ درصد از جمعيت هدف در دليجان ۲ دز واکسن کرونا را دريافت کردند.

سيدمحمد جماليان، رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان مرکزي در جريان بهره‌برداري از طرح‌هاي بهداشت و درمان دليجان اظهار کرد: همراهي موثر خيران در تامين نيازهاي حوزه سلامت موجب شده که از سال گذشته تاکنون ۲ هزار و ۵۰۰ متر مربع به فضاي درماني و بهداشتي اين شهرستان اضافه شود.
جماليان افزود: با وجود شيوع بالاي ويروس کرونا در دليجان، وضعيت اين شهرستان قابل قبول است و انتظار مي‌رود با توسعه تخت‌هاي بيمارستاني، درمان بيماران دليجان سرعت پيدا کند.
وي توضيح داد: تاکنون ۱۷ درصد از جمعيت هدف در دليجان ۲ دز واکسن کرونا را دريافت کردند و پيش‌بيني مي‌شود با واردات واکسن کرونا سرعت ايمن‌سازي مردم اين شهرستان عليه کوويد۱۹ شتاب گيرد.
رئيس دانشگاه علوم پزشکي استان تاکيد کرد: مردم دليجان نسبت به ساير شهرستان‌هاي استان مرکزي استقبلال کمتري از واکسن کرونا داشتند و از شهروندان درخواست مي‌شود با مراجعه بهنگام، خود را دربرابر ويروس کرونا ايمن سازي کنند.
 

 

آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today