باشگاه خبرنگاران/ استاندار خراسان شمالي گفت: ۶ ميليارد تومان اعتبار لازم براي اتمام طرح‌هاي عمراني پرديس دانشگاه فرهنگيان استان ابلاغ شده است.

محمدعلي شجاعي، استاندار خراسان شمالي در بازديد از دانشگاه فرهنگيان استان، مشکلات و مسائل اداري، خوابگاهي و تحصيلي اين مجموعه را بررسي کرد.
وي افزود: 6 ميليارد تومان اعتبار لازم براي اتمام طرح‌هاي عمراني پرديس دانشگاه فرهنگيان استان ابلاغ شده است.
استاندار خراسان شمالي اظهار کرد: قرار شد در برنامه زمانبندي، به‌موقع، محل فعلي تخليه و در اختيار خواهران قرار گيرد تا فضاي دانشگاهي و خوابگاهي آنان منفک شود.
شجاعي بيان کرد: يکي از نقاط قوت استان، وجود اين دانشگاه براي تربيت نيروي انساني آموزش و پرورش است.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today