ايسنا/ مديرکل پشتيباني امور دام خوزستان گفت: از دو هفته پيش تاکنون مجوز سهميه‌اي جديدي براي توزيع مرغ منجمد صادر نشده است.

حميد بدوي، مديرکل پشتيباني امور دام خوزستان در خصوص توزيع مرغ منجمد دولتي اظهار کرد: حدود دو هفته است سهميه تخصيص يافته مرغ منجمد دولتي به اتمام رسيده و مرغي در بازار توزيع نشده است؛ تاکنون مجوز سهميه‌اي جديدي نيز براي توزيع مرغ منجمد صادر نشده است.
وي افزود: مرغ منجمد در سردخانه‌هاي پشتيباني امور دام وجود دارد اما توزيع آن به صدور مجوز نياز دارد؛ اجازه صدور مجوز توزيع مرغ منجمد توسط ستاد تنظيم بازار کشور به شرکت پشتيباني امور دام کشور داده مي‌شود.
مديرکل پشتيباني امور دام خوزستان با اشاره به وضعيت مرغ کشتار روز در استان خوزستان، گفت: وضعيت توليد مرغ کشتار روز به ويژه در هفته گذشته بسيار خوب بوده است.
موجودي نهاده دامي در خوزستان، مناسب است
بدوي با رد شايعه کمبود ذرت گفت: ذخاير نهاده‌هاي دامي در خوزستان مناسب است و مشکل خاصي از لحاظ ذخاير استراتژيک وجود ندارد.
وي با بيان اينکه سه فروند کشتي حامل نهاده ذرت در حال تخليه بار خود و سه فروند ديگر در صف تخليه در بندر امام خميني (ره) هستند، عنوان کرد: حدود يک ميليون و ۲۰۰ هزار تن نهاده دامي در انبارهاي بندر امام خميني(ره) وجود دارد که 155 هزار تن از اين ميزان، نهاده ذرت است.
مديرکل پشتيباني امور دام خوزستان بيان کرد: ميزان نهاده دامي مذکور، به شرکت پشتيباني امور دام اختصاص دارد و ديگر شرکت‌هاي خصوصي نيز نهاده دامي دارند.


آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today