ايرنا/ رئيس بنياد مستضعفان گفت: بنياد مستضعفان، اجراي عمليات روسازي راه آهن اردبيل-ميانه را در موعد مقرر بدون توجه به‌ مسايل مالي تکميل مي‌کند.

پرويز فتاح، رئيس بنياد مستضعفان در جريان بازديد از روند اجراي پروژه باند فرودگاه و ريل‌گذاري راه آهن اردبيل تشريح کرد: کل مسير روسازي راه آهن اردبيل ۱۷۷ کيلومتر بوده و با شاخه ‌هاي فرعي و ايستگاه‌ها به ۲۰۷ کيلومتر مي‌رسد.
وي ادامه داد: ۷۸ کيلومتر از روسازي اين پروژه  انجام شده و ادامه مسير هم که تونل، پل و مسير سخت رو را شامل مي شود در حال انجام است.
رئيس بنياد مستضعفان به اجراي باند اصلي فرودگاه اردبيل که به دست پيمانکاران اين بنياد در حال انجام است، اشاره کرد و گفت: طرح توسعه و ترميم  در اين فرودگاه در مراحل پاياني اجراست.
وي بيان کرد: در حال حاضر اين پروژه در حال کابل کشي براي روشنايي بوده و تا مهرماه تکميل مي شود.
فتاح افزود: براي اجراي اين باند از بهترين آسفالت و علاوه بر آن از پليمر هم استفاده شده که قبلا براي تطبيق با آب و هواي اردبيل مورد آزمايش هم قرار گرفته بود.
رئيس بنياد مستضعفان براي يک سفر ۲ روزه به استان روز چهارشنبه وارد اردبيل شد. پرويز فتاح، به همراه استاندار اردبيل از ايستگاه راه آهن اردبيل، قطعات راه آهن و عمليات اجرايي ريل‌گذاري اين پروژه بازديد کرد.

 
  
  

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today