صدا و سيما/ مديرکل تعزيرات حکومتي استان کرمان گفت: با برخي از نانوايان سود جو که با افزوده کُنجد و سبزي محلي قيمت را بدون نرخ منطقي گران‌تر کرده‌اند؛ برخورد قانوني مي شود.

ميري، مديرکل تعزيرات حکومتي استان کرمان اظهار کرد: قرار نيست با ابلاغ قيمت جديد نان برخي نيز بي رويه و غير منطقي با اضافه کردن کنجد و ديگر افزودني ها بر قيمت نان بيفزايند.
وي افزود: در بازديد گشت مشترک تعزيرات حکومتي، اتاق اصناف و سازمان صمت و رئيس اجراي احکام و بهداشت از نانوايي ها با متخلفان گران‌فروشي به بهانه کنجد زدن نان برخورد مي شود..
مديرکل تعزيرات حکومتي استان کرمان تاکيد کرد: نانوا بايد بر اساس نرخ خريد کنجد و مخلفات ديگر نان را منطقي محاسبه و قيمت گذاري کند.


آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar