باشگاه خبرنگاران/ قيمت موبايل در بازار خراسان جنوبي نسبت به دو هفته پيش شاهد افزايش ۵ درصدي بوده است.

موسوي، رئيس اتحاديه الکترونيک و خدمات رايانه شهرستان بيرجند بيان داشت: دو هفته پيش قيمت موبايل در بيرجند شاهد افزايش ۱۰ درصدي بود که مجددا هفته پيش با کاهش ۵ درصدي رو به رو شد.
او با اشاره به اينکه موبايل‌ها وارداتي هستند و کاهش و افزايش قيمتشان وابسته به دلار است افزود: به طور کلي مي‌توان گفت قيمت موبايل در بازار بيرجند نسبت به دو هفته پيش ۵ درصد افزايش داشته است.
موسوي ادامه داد: در حال حاضر فروشندگان موبايل شهرستان نياز فروشگاه شان را به صورت خرده از واردکنندگان در شهر‌هاي تهران و مشهد تأمين مي‌کنند.
رئيس اتحاديه الکترونيک و خدمات رايانه شهرستان بيرجند تصريح کرد: لوازم جانبي به دليل اينکه به صورت عمده وارد شهرستان مي‌شود و هنوز در انبار‌ها از خريد‌هاي قبل
موجودي وجود دارد، قيمتشان افزايش قابل توجهي نداشته است.
او در پايان بيان کرد: قيمت رايانه در بازار يک ثبات تقريبي دارد و نسبت به قبل افزايش قيمت قابل توجهي را شاهد نبوده است.

آخرين خبر خراسان جنوبي در اينستاگرام :
https://instagram.com/skhorasan_today