ايلنا/ رئيس سازمان برنامه و بودجه استان قزوين گفت: دستگاه‌هاي اجرايي استان در زمينه مديريت سبز و بهره‌وري انرژي از وضعيت خوبي برخوردار نيستند و لازم است رويکردها در اين حوزه اصلاح شود.

ابوالفضل ياري رئيس سازمان برنامه و بودجه استان قزوين در مراسم اختتاميه جشنواره شهيد رجايي قزوين با اشاره به وضعيت ميز خدمت دستگاه‌هاي مختلف اظهار کرد: لازم است در ميز خدمت به ارتقاي سطح کيفي خدمت رساني به مردم توجه شود و ميز خدمت در جشنواره از جمله شاخص‌هاي مهم است.
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان قزوين ادامه داد: در اين جشنواره که با حضور 114 دستگاه اجرايي و سه دستگاه ملي استان برگزار شد، 25 موضوع در شاخص استاني و 685 موضوع نيز در شاخص‌هاي اختصاصي مورد سنجش قرار گرفت و حوزه توليد و سلامت با ۸۴ و ۸۲ بيشترين امتياز را به خود اختصاص دادند.
وي عنوان کرد: دستگاه‌هاي اجرايي استان در زمينه مديريت سبز و بهره‌وري انرژي از وضعيت خوبي برخوردار نيستند و لازم است رويکردها در اين حوزه اصلاح شود؛ همچنين برخي ادارات نيز در زمينه آموزش، پژوهش و جذب اعتبارات ملي و فرهنگ ايثار و شهادت با 23 درصد امتياز وضعيت مناسبي نداشتند.
اين مسئول ادامه داد: در زمينه اجراي مصوبات ستاد ملي کرونا نيز دستگاه‌هاي اجرايي موفق شدند 79 درصد امتيازات را کسب کنند که مطلوب است.
وي بيان کرد: استان قزوين در نحوه برگزاري اين جشنواره از نظر کيفي رتبه برتر کشوري را کسب کرد و در ارزيابي شاخص‌هاي مختلف 89 ارزياب و 27 دستگاه نقش داشتند.
ياري ادامه داد: باوجود اينکه سطح سلامت اداري، صيانت از حقوق مردم و خدمات الکترونيک بهبود پيدا کرده، هنوز هم لازم است اقدامات بيشتري صورت گيرد.
رئيس سازمان برنامه و بودجه استان قزوين  گفت: در راستاي مديريت سرمايه انساني لازم است در انتصاب مسئولان و مديران دستگاه‌هاي مختلف صلاحيت‌هاي افراد در نظر گرفته شود و به دور از ديدگاه‌هاي سياسي باشد.

آخرين خبر قزوين در اينستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today