باشگاه خبرنگاران/ رئيس پليس امنيت اقتصادي گلستان از رفع تصرف ۱۷۶ هزار متر مربع از اراضي ملي در استان خبر داد.

سرهنگ عباسعلي پهلواني نسب رئيس پليس امنيت اقتصادي گلستان اظهار کرد: مقابله با پديده زمين خواري از اولويت‌هاي اصلي پليس است و نيروي انتظامي برابر قانون با سودجويان برخورد خواهد کرد.
او افزود: در همين راستا طرح استاني مبارزه با زمين خواري در دستور کار پليس امنيت اقتصادي گلستان قرار گرفت.
سرهنگ عباسعلي پهلواني نسب گفت: ماموران پس از مدت‌ها کار اطلاعاتي و هماهنگي و همکاري با مراجع قضائي و اداره منابع طبيعي موفق به کشف ۱۰ فقره زمين خواري در اجراي اين طرح شدند.
رئيس پليس امنيت اقتصادي گلستان گفت: با اشراف اطلاعاتي پليس، ۱۷۶ هزار مترمربع از اراضي ملي که به صورت غيرمجاز تصرف شده بود، خلع يد شد.
او با اشاره به دستگيري ۱۲ متهم در اين راستا، افزود: برابر اعلام کارشناسان ارزش زمين‌هاي آزاد شده بيش از ۹۹ ميليارد ريال برآورد شده است.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today