ايسنا/ روابط عمومي شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ايران با اشاره به اخباري در خصوص «تسريع در ترخيص کالاهاي دپو شده در گمرک آستارا» توضيحاتي ارائه کرد.

روابط عمومي شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ايران حسب انتشار اخباري مبني بر «تسريع در ترخيص کالاهاي دپو شده در گمرک آستارا» و نقل مطالبي مبني بر گلايه تجار از دپوي کالا در گمرک مرزي آستارا از سوي شرکت انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي آستارا و نبود تجهيزات لازم در پدافند غير عامل در بارانداز ريلي آستارا، جهت رفع ابهام و تنوير اذهان عمومي با تکيه بر قوانين جاري کشور و با توجه به ماده ۲۳ قانون مطبوعات، تشريح کرد:

الف: رسوب کالاها در محوطه مرزي گمرک آستارا:
دليل اصلي رسوب کالاها در محوطه انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي آستارا به عنوان مرجع تحويل گيرنده و مستاجر گمرک آستارا مربوط به ماندگاري کالاهايي است که در حال انجام تشريفات قانوني توسط سازمان هاي مرتبط از قبيل بانک مرکزي براي تامين منشاء ارز، مجوزهاي مربوط به دامپزشکي، استاندارد، قرنطينه و... براي ترخيص محموله هاي خاص مي باشد.
حال از سويي برخي از صاحبان کالا، کالاهاي تجار را تا زمان متروکه شدن(بازده زماني قانوني) در اماکن گمرکي نگهداري مي کنند و از سوي ديگر کالاهاي متروکه شده که توسط شرکت انبارهاي عمومي آستارا به گمرک اجرايي و سازمان اموال تمليکي استان در موعد مقرر اعلام داشته است، وليکن سازمان مذکور به دليل کمبود فضاي نگهداشت کالاهاي متروکه، نسبت به خروج کالاهاي متروکه اقدام نداشته است و همين امور مذکور موجب افزايش حجم رسوب کالاهاي تجاري در محوطه گمرکي در اختيار آن شرکت شده است.
همانطور که اشاره گرديد، مالکيت در محوطه گمرکي مرزي در اختيار گمرک آستارا بوده و کاهش تعداد انبارها بر اساس سياست‌هاي گمرک اجرايي محل نيز مکمل بر موضوع فوق نيز بوده است.

ب: عدم تجهيزات پدافند غيرعامل در بارانداز راه آهن آستارا:
از آنجايي که شرکت تابعه انبارهاي عمومي و خدمات گمرکي ايران در شهرستان آستارا به عنوان اپراتور تخليه و بارگيري در محدوده بارانداز راه آهن بوده است، هرگونه ايجاد زيرساخت و موارد مربوطه در حوزه راه آهن مي باشد.

آخرين خبر گيلان در اينستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today