فارس/ معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي گيلان با اشاره به نزولي بودن‌روند ابتلا به کرونا در گيلان گفت: تعداد بيماران کرونايي بستري بوده در مراکز درماني گيلان از دو هزار و ۱۰۰ بيمار به ۷۰۰ بيمار رسيده است.

انوش دهنادي مقدم معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي گيلان با بيان اينکه گيلان در شيب نزولي روند ابتلا به کرونا اظهار کرد: با سرعت يافتن روند واکسيناسيون و همچنين رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي روند ابتلا به بيماري کرونا در اين استان بعد از چندين ماه سخت نزولي شده است.
وي با اشاره به بستري بودن ۷۰۰ بيمار کرونايي در بيمارستان‌هاي گيلان گفت: تعداد بيماران کرونايي بستري بوده در مراکز درماني گيلان از دو هزار و ۱۰۰ بيمار به ۷۰۰ بيمار رسيده است که اين امر نشان دهنده تاثير واکسن و رعايت دستورالعمل‌هاي بهداشتي در کنترل کرونا است.
معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي گيلان از شناسايي ۱۱۵ بيمار کرونايي در ۲۴ ساعت گذشته خبر داد و افزود: ۱۰۹ بيمار بد حال همچنان در بخش مراقبت‌هاي ويژه بستري هستند لذا کوچکترين غفلت مي‌تواند موج‌ بعدي کرونا را در گيلان آغاز کند.
دهنادي مقدم با درخواست از مسافران در خصوص عدم سفر به گيلان در اين شرايط خاص از بيماري کرونا بيان کرد: از تمامي مسافران درخواست دارم کاهش روند ابتلا به کرونا در گيلان را به معناي کنترل کامل کوديد۱۹ در اين استان تلقي نکرده و از سفر به گيلان خودداري کنند.

آخرين خبر گيلان در اينستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today