باشگاه خبرنگاران/ نوجوان فداکار ايذه اي که براي نجات جان همسايه هاي خود به دل آتش زده بود به بيمارستان امام موسي کاظم(ع) اصفهان منتقل و تحت درمان قرار گرفت.

جمشيد نمازي، پزشک بيمارستان امام موسي کاظم(ع) اصفهان در خصوص وضعيت عمومي پسر ۱۵ ساله اهل ايذه که به جهت سوختگي به بيمارستان امام موسي کاظم(ع) منتقل شد، اظهار کرد: علي لندي نوجوان فداکار اهل ايذه که براي نجات جان همسايه هاي خود به دل آتش زده بود زماني که از طريق اورژانس به بيمارستان انتقال يافت داراي ۸۵ درصد سوختگي درجه سه و خيلي عميق بود.
وي افزود: باوجود اينکه از طرف بيمارستان سوانح سوختگي اصفهان آزمايش‌هاي لازم و مايع درماني انجام شد، اما با توجه به اينکه پس از سوختگي افراد دچار عفونت مي‌شوند، بيمار وضعيت مساعدي ندارد.
اين پزشک بيمارستان امام موسي کاظم(ع) تاکيد کرد: اطلاع رساني و آگاه سازي مردم کمک شاياني به جلوگيري از سوانح سوختگي مي‌کند که اميدوار هستيم اطلاع رساني کافي براي پيشگيري از اينگونه حوادث صورت گيرد.


آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today