ايسنا/ رئيس بيمارستان ابرکوه گفت: دو داروي اصلي موثر در کنترل روند بيماري کرونا شناسايي شده است که هيچ کدام رايگان نيست و بيماران بايد هزينه آن را پرداخت کنند.

علي اکبر عسکرنژاد، رئيس بيمارستان ابرکوه به ارائه گزارشي از وضعيت کلي بيماري کرونا در شهرستان پرداخت و اظهار کرد: درمان اصلي بيماري کرونا هنوز مشخص نشده است اما دو داروي بسيار مؤثر در کنترل روند بيماري وجود دارد که هيچ يک رايگان نيست اما قيمت داروي رمدسيوير رو به کاهش بوده و تقريباً نصف شده است.
رئيس بيمارستان ابرکوه اضافه کرد: از ابتداي اسفند ماه سال ۹۸ تا کنون تعداد دو هزار و ۱۰ نفر در بيمارستان بستري، هزار و ۹۱۹ مورد ترخيص، ۱۶۸ مورد اعزام به مرکز و شهرستان هاي مختلف استان و در نهايت ۱۴۵ فوتي که نياز به دفن بهداشتي داشتند، را در شهرستان شاهد بوديم.
عسکرنژاد تعداد بستري و فوتي هاي دو هفته اخير را به ترتيب ۳۴ و دو نفر عنوان کرد و افزود: در پيک پنجم براي جلوگيري از تجمع مردم در بيمارستان و همچنين مواجه نشدن با مشکل کمبود تخت، علي رغم پيک هاي گذشته برخي بيماران را به صورت سرپايي مداوا کرديم.
وي ادامه داد: بدين ترتيب که مبتلايان، در روزهاي مشخص شده توسط پزشک به اورژانس بيمارستان مراجعه کرده و طي يک الي دو ساعت داروهاي مربوطه را دريافت و سپس بقيه مراحل درمان و مراقبت هاي مورد نياز را با توصيه هاي پزشکان در منزل ادامه مي دادند تا پنج دوز دريافت دارو تکميل شود.
اين مسئول تعداد بيماراني که به صورت سرپايي در حال درمان هستند را ۱۱ نفر دانست و ادامه داد: هر چند روند بستري بيماران سير نزولي بسيار ناملموس دارد؛ اما در حال حاضر ۳۹ بيمار در بخش هاي عفوني، داخلي و ICU بستري هستند که حال پنج نفر از آنان مساعد نيست.
عسکرنژاد با بيان اينکه گروه سني فوت شده در پيک پنجم اغلب ميانسال بودند، ابراز کرد: ميانگين سني افراد فوت شده بين ۴۵ تا ۵۷ سال بوده که بعضاً بيماري زمينه اي نيز داشته اند. ضمن اينکه اين آمار نشان مي دهد واکسيناسيون تا چه ميزان در کاهش آمار فوت مؤثر بوده است.
 
  
  

آخرين خبر يزد در اينستاگرام :
https://instagram.com/yazd_today