باشگاه خبرنگاران/ سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي کرمان گفت: از ابتداي شيوع کرونا تاکنون، ۳۸ هزار و ۴۳۷ نفر در بيمارستان‌هاي استان بستري شده اند.

مهدي شفيعي، سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي کرمان اظهار کرد: تعداد موارد بستري قطعي مبتلا به کرونا هم اکنون در بيمارستان‌هاي استان کرمان ۶۱۶ نفر است.
وي با تفکيک کردن موارد مثبتي که هم اکنون در سطح دانشگاه‌هاي علوم پزشکي استان بستري هستند، افزود: ۳۴۶ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکي کرمان، ۳۵ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان، ۸۳ نفر مربوط به حوزه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت، ۹۵ نفر مربوط به حوزه دانشکده علوم پزشکي سيرجان و ۵۷ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکي بم است.
شفيعي تعداد کل موارد بستري داراي تست مثبت کرونا در استان کرمان از ابتداي شيوع بيماري تاکنون را ۳۸ هزار و ۴۳۷ نفر اعلام کرده است.
وي با اشاره به اينکه ۷۹ مورد جديد طي ۲۴ ساعته گذشته در بيمارستان‌هاي استان کرمان بستري شده اند، تصريح کرد: از اين تعداد، ۸۲ مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکي کرمان، ۱۴ مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت، ۲۲ مورد از حوزه دانشکده علوم پزشکي سيرجان، پنج مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان و ۱۰ مورد از حوزه دانشگاه علوم پزشکي بم است.
سخنگوي دانشگاه علوم پزشکي کرمان بيان کرد: همچنين طي مدت ياد شده، ۱۲ نفر در سنين ۳۵، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۸، ۶۷، ۶۹، ۷۰، ۷۲، ۷۷، ۸۱ و ۹۶ بر اثر ابتلا به کوويد ۱۹ در استان کرمان جان خود را از دست داده اند که ۹ نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکي کرمان، دو نفر از حوزه دانشگاه علوم پزشکي جيرفت و يک نفر از حوزه دانشکده علوم پزشکي سيرجان است.
شفيعي افزود: در مجموع، از ابتداي شيوع کرونا تاکنون در استان کرمان چهار هزار و ۵۶۷ نفر در اثر ابتلاي قطعي به کوويد ۱۹ جان خود را از دست داده اند.
وي در بخش ديگري از سخنانش به آمار واکسن تزريق شده در استان کرمان از ابتدا تا ۲۶ شهريور ماه ۱۴۰۰ پرداخت و تصريح کرد: طي مدت ياد شده، يک ميليون و ۱۷ هزار و ۳۱۲ واکسن در نوبت اول و ۵۱۷ هزار و ۴۴۵ واکسن در نوبت دوم تزريق شده است.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar