ديار آفتاب/ آخرين رنگ بندي کرونايي استان مرکزي اعلام شد و ۹ شهرستان در وضعيت قرمز  دو شهرستان در وضعيت زرد و تنها ساوه در وضعيت قرمز قرار دارد.

طبق آخرين اعلام رنگ بندي کرونايي استان ها و شهرستان هاي کشور که از شنبه ۲۷ شهريورماه اعمال خواهد شد، يک شهرستان در وضعيت قرمز، دو شهرستان در وضعيت زرد و ۹ شهرستان در وضعيت نارنجي قرار دارند.
در اين رنگ بندي، شهرستان هاي اراک، خمين، محلات، دليجان، کميجان، خنداب، شازند، فراهان و آشتيان در وضعيت نارنجي تفرش و زرنديه در وضعيت زرد و ساوه در وضعيت قرمز قرار دارند.
گفتني است، بر اساس دستورالعمل هاي ستاد ملي کرونا مسافرت از شهرهاي نارنجي و قرمز به شهرهاي کشور و ورود افراد غيرساکن با خودروهاي شخصي به شهرهاي با وضعيت نارنجي و قرمز ممنوع است و جريمه ورود و خروج خودروها به شهرهاي قرمز و نارنجي به ترتيب ۱۰ و پنج ميليون ريال است.
بر اساس آخرين نتايج آزمايشگاهي در مورد بيماري کرونا ويروس تعداد موارد مبتلا به کرونا ويروس از زمان شيوع اين ويروس تا کنون به ۹۱۵۶۶ نفر رسيده است.
گفتني است وضعيت قرمز به معناي خيلي پرخطر، وضعيت نارنجي به معني پرخطر و رنگ هاي  زرد و آبي در اعلام رنگ بندي هاي کرونايي به معناي وضعيت هاي خطر متوسط و کم خطر هستند.


آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today