جام جم/ مدير سينماهاي موسسه بهمن سبز همدان گفت: سينما قدس همدان جهت تبديل شدن به پرديس ۴سالنه سينمايي از چرخه اکران خارج شد و تا کنون حدود ۸۰ درصد اين امر اتفاق افتاده است.

سعيد شرفي، مدير سينماهاي موسسه بهمن سبز همدان اظهار کرد: سينماها از امن ترين اماکن خدمات رساني عمومي به شهروندان به لحاظ انتقال ويروس منحوس کرونا هستند.
وي افزود: در حال حاضر يک سينما در استان همدان فعال مي باشد که با رعايت کامل پروتکل هاي بهداشتي و با يک چهارم ظرفيت که باعت فاصله گذاري اجتماعي خوبي مي شود به اکران فيلم مي پردازد.
مدير سينماهاي موسسه بهمن سبز همدان ادامه داد: در حال حاضر استان همدان با فعاليت سينما فلسطين همدان و بهمن ملاير با ۳۰% ظرفيت و با رعايت کامل پروتکلهاي بهداشتي در حال فعاليت است.
شرفي عنوان کرد: در سال ۹۹ با توجه به تعطيلي سينماها به علت کرونا و افت فروش، تصميم موسسه فرهنگي تبليغاتي بهمن سبز اين بود تا از اين تهديد فرصت تجهيز و بروزرساني سينماها را حاصل نمايد.
وي ادامه داد: بنابر اين در سينما فلسطين همدان يک سالن ۳۰ نفره احداث، در سينما بهمن ملاير يک سالن ۳۰ نفره احداث شد و لابي سينما بروز رساني شد و سينما قدس همدان جهت تبديل شدن به پرديس ۴سالنه سينمايي از چرخه اکران خارج شد و تا کنون حدود ۸۰ درصد اين امر اتفاق افتاده است.
مدير سينماهاي موسسه بهمن سبز همدان خاطر نشان کرد: امروزه شرايط روحي مردم به دليل بيماري کرونا و مشکلات اقتصادي تضعيف شده و سينما مي‌تواند قدرت و کارايي بسياري براي بازيابي روحي و رواني مردم به حالت عادي داشته باشد.
شرفي با اشاره به کاهش بيش از ۹۰ درصدي مخاطبين در دوران شيوع ويروس کرونا تاکيد کرد: بيماري کرونا شرايط زندگي را بسيار سخت کرده اما مردم ما نياز دارند که به صورت اجتماعي در جاهاي مختلف گرد هم بيايند که سينماها از امن‌ترين اين اماکن هستند.

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today