ساوالان‌خبر/ هواي اردبيل طي روزهاي آينده خنک مي‌شود.

بر اساس نقشه هاي هواشناسي، طي امروز تا ساعات اوليه روز يکشنبه با استقرار پرفشار سطح زمين در منطقه، ضمن وزش باد خزري(گاهي با سرعت تند به ويژه در مناطق شمالي و مرکزي استان) هواي خنکي در سطح استان خواهيم داشت.
همچنين از عصر امروز تا عصر فردا شرايط جوي ناپايدار بوده؛،آسمان استان نيمه ابري تا ابري و در مناطقي از استان بارش خفيف باران(گاهي بصورت رگبار و رعدوبرق پراکنده) نيز پيش بيني مي شود.
از روز يکشنبه آسمان به تدريج صاف شده و شرايط جوي در سطح استان پايدار مي گردد.
از روز دوشنبه هفته آينده هرچند در اواسط روزها دماي هوا چند درجه اي افزايش مي يابد، اما هواي خنک در ساعات شبانه همچنان تداوم خواهد داشت.

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today