باشگاه خبرنگاران/ عصر امروز قسمتي از مراتع منطقه آدران دچار حريق شد.

حادثه آتش سوزي در منطقه آدران رخ داده بود که تيم منابع طبيعي براي اطفاي حريق به محل بلافاصله اعزام شدند.
اين مراتع جنب اورژانس آدران بوده که با تلاش عوامل دهياري، نيروهاي بسيج و اهالي بومي اين منطقه مهار شد.

آخرين خبر البرز در اينستاگرام :
https://instagram.com/alborztoday