فارس/ مدير جهاد کشاورزي شهرکرد گفت: هفت واحد گلخانه‌اي در اين شهرستان راکد مي‌باشد که در حال حاضر يکي از اين واحدها در حال بازگشت به چرخه توليد است.

فرهاد رفيعي، مدير جهاد کشاورزي شهرکرد اظهار کرد: شهرستان شهرکرد داراي 7 واحد گلخانه‌اي راکد مي‌باشد که در حال حاضر با اخذ تسهيلات بانکي به مبلغ سه ميليارد و 480 ميليون ريال، يکي از اين واحدهاي راکد در حال بازگشت به چرخه توليد است.
وي افزود: اين واحد گلخانه‌اي که به کشت سبزي و صيفي اختصاص دارد به مساحت سه هزار متر مربع در شهر سورشجان واقع شده که در حال حاضر تعمير سازه و تعويض روکش آن انجام شده است.
مدير جهاد کشاورزي شهرکرد گفت: افزايش جمعيت، تغيير شرايط اقليمي و ضرورت تأمين امنيت غذايي مي‌طلبد تا شيوه توليد محصولات از سبک سنتي به سمت روش‌هاي جديد مانند کشت‌هاي گلخانه‌اي با کمترين تنش‌هاي محيطي و بالاترين عملکرد تغيير کند.
رفيعي خاطرنشان کرد: افزايش توليد در واحد سطح نسبت به فضاي باز، توليد در تمام فصول، ايجاد اشتغال مستقيم و غيرمستقيم، کاهش مصرف آب و انرژي و افزايش بهره‌وري از مزاياي توسعه کشت‌هاي گلخانه‌اي است.

آخرين خبر چهارمحال و بختياري در اينستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday