ايرنا/ سرپرست شهرداري جاجرم گفت: الحاق ۱۰ هکتار به محدوده اين شهر با مساحت  ۱۰ هکتار به کارگروه امور زيربنايي پيشنهاد شده است که تا پايان امسال محقق شود.

محمد ايزدي، سرپرست شهرداري جاجرم اظهار کرد: شهروندان جاجرم براي ساخت و ساز و تامين مسکن با کمبود زمين روبه رو هستند و در اين باره تلاش داريم تا زمين هايي با مالکيت اشخاص در برخي نقاط به محدوده ملحق شود.
وي افزود: پيش از اين وسعت محدوده شهر جاجرم يکهزار و ۱۵۲ هکتار بود اما در سال ۹۴ و بر اساس نتايج مطالعه طرح تفصيلي شهر، وسعت محدوده اين شهر به ۴۹۴ هکتار کاهش يافت.
سرپرست شهرداري جاجرم ادامه داد: کاهش وسعت محدوده شهر و ورود نيروي کار از ساير شهرستان ها و استان ها سبب بروز مشکلات در ساخت و ساز شده است، اکنون کمبود زمين در اين شهر سبب افزايش قيمت مسکن و زمين شده است و با افزايش تقاضا براي ساخت و ساز، روند رو به افزايش قيمت ها تداوم مي يابد.
ايزدي بيان کرد: با الحاق بخشي از زمين ها در برخي نقاط شهر شاهد کاهش قيمت زمين و مسکن خواهيم بود و اين امر در گام نخست براي الحاق زمين هاي با قابليت الحاق به وسعت حدود ۱۰ هکتار در دست پيگيري است. 
وي با بيان اينکه افزايش جمعيت در جاجرم، تقاضا براي تامين مسکن در اين شهر را به شدت افزايش داده است، تصريح کرد: در سال هاي اخير با توسعه صنايع مختلف، جمعيت مهاجر اين شهر افزايش يافته از اين رو تقاضا براي تامين مسکن و نيز مسکن استيجاري هم زياد شده است.
سرپرست شهرداري جاجرم تصريح کرد: افزايش تقاضا براي مسکن در سايه کمبود عرضه، قيمت ها را به طور غيرطبيعي افزايش داده است که با نارضايتي اجاره نشين ها به ويژه قشر جوان و حتي طبقه متوسط جامعه همراه بوده است از اين رو انتظار مي رود در ادامه مسير  ساير دستگاه هاي اجرايي همکاري لازم  براي حل معضل موجود را با مجموعه شهرداري داشته باشند.
ايزدي عنوان کرد: اکنون تامين مسکن استيجاري هم با مشکل روبه‌رو است و اجاره بها هم در اين شهر بسيار بالا است.   

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today