ايرنا/ معاون تربيت بدني و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: در زمان حاضر ۹۹.۵ درصد از فرهنگيان اين استان نوبت اول و ۷۰ درصد نيز نوبت دوم واکسن مقابله با کرونا را دريافت کرده‌اند.

احمد حصيري، معاون تربيت بدني و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر اظهار کرد: واکسيناسيون فرهنگيان به عنوان نخستين گام مهم براي بازگشايي مدرسه‌ها به شمار مي‌رود.
وي يادآورشد: با توجه به کاهش سن واکسيناسيون در استان اميد مي‌رود تا اوايل مهر اوليا دانش‌آموزان به ويژه اوليا دانش‌آموزان ابتدايي واکسينه شوند.
حصيري گفت: اگرچه اين تشکل از سال‌هاي گذشته وجود داشته؛ اما تجربه نشان مي‌دهد از اين ظرفيت مهم به خوبي استفاده نشده است.
معاون تربيت بدني و سلامت آموزش و پرورش استان بوشهر افزود: انتخابات انجمن‌هاي اوليا و مربيان مدرسه‌هاي استان بوشهر از امروز آغاز و تا پايان مهرماه همزمان با هفته پيوند اوليا و مربيان پايان مي‌يابد.  
وي گفت: زيست بوم جديد اين فرصت را فراهم کرده است تا اين تشکل، نقش مهم و اساسي خود را  در فرايند آماده سازي مدرسه‌ها و در بحث اقناع سازي خانواده‌ها ايفا کند.

آخرين خبر بوشهر در اينستاگرام :
https://instagram.com/bushehr_akhbar