سلامت نيوز/ پايان تابستان براي خيلي‌ها آخرين مهلت سفر چند روزه در سال محسوب مي‌شود. رسمي هميشگي در سفرها به‌ويژه سفر به استان‌هاي شمالي ازجمله مازندران که معمولا طي سال‌هاي اخير سبب مي‌شد همواره يک موج از سفرها متعلق به هفته پاياني تابستان باشد؛ يعني همين هفته‌اي که از امروز آغاز شده است.

مازندران که به تازگي از موج عجيب و سنگين دلتاکرونا خارج شد اين روزها به بهانه آخرين روزهاي سفرهاي تابستاني با يک تهديد جدي ناشي از موج سفرهاي پايان تابستان مواجه است؛ موجي که در 3روز اخير نيز با بازشدن جاده‌هاي مازندران و برداشتن ممنوعيت تردد و همچنين با توجه به روند کاهشي آمارهاي کرونا در سراسر کشور آغاز شد و به‌نظر مي‌رسد در هفته پاياني تابستان بيشتر از هفته‌هاي اخير به چشم بيايد.

ترافيک در مبادي ورودي
مشاهدات ميداني و آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد که حجم سفرها به مازندران در چند روز اخير بيشتر شده و مي‌توان از حالا پيش‌بيني کرد که مازندران در روزهاي آتي و تا پايان اين هفته بايد منتظر مسافران بيشتري باشد. سرهنگ هادي عبادي، سرپرست پليس راه مازندران به همشهري مي‌گويد:
«پنجشنبه گذشته ترافيک پرحجمي را در مسيرهاي ورودي مازندران شاهد بوديم و ديروز نيز ترافيک بازگشت مسافران از مازندران به سمت تهران پرحجم بود و حتي در برخي نقاط ترافيک به‌صورت مقطعي منجر به توقف خودروها مي‌شد. در 24ساعت منتهي به صبح جمعه 1514خودرو در مبادي ورودي مازندران به‌دليل ورود غيرمجاز به اين استان که در وضعيت نارنجي قرار دارد جريمه شدند و 220خودرو نيز تمکين کردند و به مقصد بازگشتند.»

تجربه‌هاي تکراري
اين اظهارات نشان مي‌دهد که ميل به سفر به مازندران با وجود شرايط حادي که در اين استان وجود داشت و احتمال بازگشت موج کرونايي همچنان زياد است و همين موضوع نيز سبب بروز نگراني‌هايي براي مازندراني‌ها و مسئولان اين استان شده است.تجربه مردم و مسئولان استان از اثرگذاري حضور پرتعداد مسافران در اين استان بر شکل‌گيري يا تشديد موج‌هاي کرونايي اثبات کرده که اين حضور پايان تابستاني مسافران در مازندران مي‌تواند تهديدي جدي محسوب شود. موج پنجم کرونا از 29خرداد يعني 2هفته پس از تعطيلات ميانه خرداد که مسافران به اين استان سفر کرده بودند، آغاز شد.
در شرايطي که پيش‌بيني مي‌شد با رسيدن مجموع بستري‌شدگان کرونايي استان به بيش از 2100نفر در پايان تير به مرور روند کاهشي آمارها آغاز شود، تعطيلي 6روزه البرز و تهران سبب شد با وجود ممنوعيت ورود به مازندران، صدهاهزار مسافر وارد اين استان شوند. بلافاصله پس از آن نيز آمارهاي کرونايي افزايشي تصاعدي يافت و تعداد مرگ‌هاي کرونايي استان نيز کمتر از 2هفته بعد به 50نفر در هر شبانه‌روز رسيد.
اين تجربه‌ها پيش‌تر نيز براي مازندران رقم خورده است. اين استان که پس از حدود 2‌ماه جدال سخت با اين سويه از کرونا و جان‌باختن بيش از 1750نفر در موج پنجم اکنون حدود يک‌ماه است در مدار کاهشي آمارهاي کرونايي قرار گرفته و تعداد مجموع بستري‌شدگان آن از 4076نفر در 22مرداد به کمتر از 700نفر رسيده است. به‌گفته مسئولان و کارشناسان حوزه بهداشت و درمان با توجه به عادي‌انگاري‌هاي اجتماعي نسبت به کرونا و حضور پرتعداد مسافران در استان، مازندران اين استعداد را دارد که يک‌بار ديگر در شرايط بحراني کرونايي قرار بگيرد.
احتمال آغاز موج ششم
قاسم اويس، معاون بهداشتي دانشگاه علوم پزشکي مازندران مي‌گويد: «هرچند وضعيت استان نسبت به‌ماه قبل بهتر شده و آمارها همچنان رو به کاهش است، اما با توجه به اينکه شيوع گونه‌هاي جهش‌يافته ويروس مثل لاندا در برخي کشورها اعلام شده، هرگونه کم‌توجهي به پروتکل‌ها مي‌تواند يک‌بار ديگر ما را در شرايط بحراني قرار دهد. متأسفانه رعايت پروتکل‌ها کمتر از 50درصد است و اين خطر وجود دارد که وضعيت بدتر شود. يادمان نرود واکسيناسيون آخر خط نيست و به رعايت پروتکل‌ها نياز داريم.
بايد بيش از 75درصد جامعه واکسينه شوند تا وضعيت پايدار شود.»هفته‌اي که از امروز آغاز مي‌شود براي مازندران مي‌تواند درصورت حضور غيرمسئولانه و تکراري مسافران هفته‌اي خطرساز باشد. يکي از پيامدهاي اجتماعي و رواني انجام سفر در دوران کرونا براي جامعه ميزبان، معمولا افزايش ضريب عادي‌انگاري اجتماعي نسبت به پروتکل‌هاي بهداشتي است؛ موضوعي که بارها در مازندران مشاهده شده است. حضور مسافران معمولا سبب مي‌شود جامعه بومي در مواجهه با عادي‌بودن حضور غيربومي‌ها در محل زندگي خود به‌طور ناخودآگاه شرايط را عادي‌تر تصور کند و همين موضوع بر ميزان عادي‌انگاري اجتماعي مي‌افزايد.
تورج اسدي، معاون درمان دانشگاه علوم پزشکي مازندران نيز اين هشدار را مطرح مي‌کند که با فاصله گرفتن از پروتکل‌هاي بهداشتي، موج جديد بيماري را براي مازندران به همراه خواهد داشت مي‌افزايد: «هنوز از نظر رعايت پروتکل‌هاي بهداشتي در استان به وضع مطلوب نرسيده‌ايم، اما اميدواريم اين روند افزايش يابد و تا پايان واکسيناسيون در جامعه ادامه داشته باشد.»
مازندراني‌ها امسال يک تجربه مشابه از بازگشت زودهنگام موج کرونا داشتند. پس از اينکه موج چهارم کرونا در اين استان در روزهاي پاياني ارديبهشت تمام شد، حدود يک‌ماه بعد يعني از 29خرداد به‌دليل حضور هميشگي مسافران و کم‌توجهي به پروتکل‌هاي بهداشتي موج پنجم کرونا آغاز شد و مازندران در شرايطي فوق‌حاد قرار گرفت. اکنون نيز شرايط کاملا مشابه همان روزهاي پس از موج چهارم کروناست؛ عادي‌انگاري، حضور مسافران و سويه‌هاي جديد کرونا.


آخرين خبر مازندران در اينستاگرام :
https://instagram.com/mazandaran_today