صدا و سيما/ فاز سوم مرمت حمام ملا بابا در شهرستان کازرون آغاز شد
 
جوکاري، مسئول اداره ميراث‌فرهنگي، گردشگري و صنايع‌دستي شهرستان کازرون بيان داشت: اين عمليات شامل احياي ازاره سنگي در بخش پاييني ديواره‌هاي گرمخانه حمام، اجراي اندود و گچ‌کاري بر روي ديواره‌ها و بخش زيرزمين طاق‌هاي فضاي گرمخانه و اجراي زيرساخت‌هاي تأسيسات الکتريکي است
جوکاري افزود: اولين دوره مرمت اين حمام تاريخي در سال ۹۷ انجام شده است و درفاز سوم مرمت اين بناي بيش از ۲ ميليارد و ۵۰۰ ميليون ريال در مدت چهار ماه هزينه خواهد شد
وي افزود: اين بنا مربوط به دوره قاجاري است که در بين فضا‌هاي معماري شهري کازرون از اهميت زيادي برخوردار است .
سقف گنبدي شکل آن هشت متر ارتفاع دارد و مصالح به‌کاررفته در آن گچ و سنگ است.
اين بناي تاريخي به شماره ۳۲۸۴ در فهرست آثار ملي ايران به ثبت رسيده است.

آخرين خبر فارس در اينستاگرام :
https://instagram.com/fars.online