ايسنا/ رئيس اداره پنبه و دانه‌هاي روغني جهادکشاورزي گلستان گفت: امسال با وجود قيمت مناسب پنبه اما خشکسالي باعث کاهش عملکرد اين محصول شد و به همين علت عايدي که کشاورزان پنبه کار به دست آوردند، عملا جوابگوي هزينه‌هاي آنها نشد.

علي موسي خاني رئيس اداره پنبه و دانه‌هاي روغني جهادکشاورزي گلستان اظهار کرد: در سه سال‌ اخير شاهد افزايش سطح زير کشت پنبه در استان هستيم به‌طوري‌که سطح زير کشت اين محصول از ۱۰ هزار هکتار، به ۲۱ هزار هکتار در سال گذشته رسيد.
وي بيان کرد: امسال نيز پيش‌بيني مي‌شد که ۳۰ هزار هکتار پنبه در استان کشت شود و براي همين اندازه نيز بذر و کود تدارک ديده شد اما با توجه به شرايط خشکسالي و کاهش آب سدها، اين امر محقق نشد و تنها حدود ۱۸ هزار هکتار پنبه کشت شد.
رئيس اداره پنبه و دانه‌هاي روغني گلستان خاطرنشان کرد: از همين مقدار سطح کشت شده پنبه نيز با توجه به تداوم خشکسالي، محصولات با حداقل آبياري به مرحله توليد و برداشت رسيد و عملکردي که شاهد آن هستيم جوابگوي هزينه‌ها نيست.
وي بيان کرد: امسال برخي از مزارع پنبه حتي يک بار هم آبياري نشد و عملاً پنبه ما به صورت ديم کشت شد.
موسي خاني تصريح کرد: پيش‌بيني مي‌شد امسال ۴۰ هزار تن پنبه در استان برداشت شود اما اين امر محقق نشده و حداکثر ۳۰ هزار تن پنبه خواهيم داشت.
وي با اشاره به فعاليت ۹ کارخانه پنبه پاک کني در استان، گفت: امسال کارخانجات پنبه را با قيمت حداقل ۲۳ هزار تومان نقداً از کشاورزان خريداري مي‌کنند.
رئيس اداره پنبه و دانه‌هاي روغني گلستان خاطرنشان کرد: براي برنامه‌ريزي کشت پنبه در سال آينده بايد وضعيت بارندگي و آب سدها را بررسي کرد. اگر بارندگي خوبي داشته باشيم باز هم استقبال از پنبه را خواهيم داشت.

آخرين خبر گلستان در اينستاگرام :
Instagram.com/golestan_today