عصر ايران/ در قم شوهر سابق يک زن وارد خانه‌اش شده و مزاحم او شده، زن هم به سبک فيلم‌هاي هاليوودي به پليس ۱۱۰ زنگ مي‌زند و درخواست پيتزا مي‌کند و ماموران متوجه مي‌شوند، و پس‌از حضور در خانه زن، شوهر سابق را به جرم مزاحمت دستگير مي‌کنند و جالب‌است که اين زن وسط اين همه استرس، تاکيد دارد که سُس فراموش نشود.

آخرين خبر قم در اينستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday