آخرين خبر/ بنا بر اظهارات وزير بهداشت و با توجه به سرعت واکسيناسيون در کشور، محدوديت سني واکسينه شدن افراد در سه استان برداشته شد.

به دستور بهرام عين الهي از امروز افراد ۱۸ سال به بالا ساکن استان‌هاي قم، کرمانشاه و همدان که در اين استان‌ها داري پرونده بهداشت هستند مي‌توانند با مراجعه به سامانه نوبت‌دهي salamat.gov.ir زمان و محل تزريق واکسن را انتخاب کنند.
افراد فاقد پرونده بهداشت در اين استان‌ها مي‌توانند با مراجعه به نزديکترين پايگاه بهداشت تشکيل پرونده دهند و چند ساعت بعد براي دريافت واکسن ثبت‌نام کنند.
داشتن نوبت از سامانه نوبت‌دهي واکسن الزامي است و افراد تحت هيچ شرايطي بدون نوبت به پايگاه‌هاي واکسيناسيون مراجعه نکنند.
در طول اين هفته و با تامين واکسن، محدوديت سني براي استان‌هاي بيشتري برداشته خواهد شد.

آخرين خبر قم در اينستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday