باشگاه خبرنگاران/ شاخص لحظه‌اي کيفيت هواي اراک عدد ۶۴ را نشان مي‌دهد.

عليرضا محرابيان، رئيس اداره امور آزمايشگاه‌هاي اداره کل حفاظت محيط زيست استان مرکزي گفت: براساس اطلاعات دريافت شده از ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هوا شاخص لحظه‌اي کيفيت هوا در ۳ شهر اراک، شازند و ساوه در ساعت ۱۰ صبح امروز شنبه ۲۷ شهريور به شرح زير است:
اراک: شاخص کيفيت هوا با عدد ۶۴ و قابل قبول
شازند: شاخص کيفيت هوا با عدد ۱۲۱ و ناسالم براي گروه‌هاي حساس
ساوه: شاخص کيفيت هوا با عدد ۶۲ وقابل قبول
محرابيان افزود: همچنين براساس اطلاعات دريافت شده از ايستگاه‌هاي سنجش آلودگي هواي استان مرکزي، متوسط شاخص کيفيت هواي اراک در ٢٤ساعت گذشته منتهي به ساعت ۹ صبح امروز شنبه ۱۴۰۰/۶/۲۷ برابر با عدد ۱۰۹ و کيفيت هوا ناسالم براي گروه‌هاي حساس بوده است.
عامل آلاينده اراک ذرات معلق کمتر از دو و نيم ميکرون گرد و غبار منطقه‌اي، و عامل آلاينده شازند منو اکسيد کربن و تعداد روز‌هاي ناسالم اراک از ابتداي سال ۷۶ روز بوده است.

آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today