باشگاه خبرنگاران/ سرپرست اداره سازمان‌هاي مردم نهاد و خيرين سلامت دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي گفت: از ابتداي سال تاکنون نذورات و هداياي نقدي و غيرنقدي مختلفي از سوي خيرين به دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي اهدا شده است.

مهدي اسدي سرپرست اداره سازمان‌هاي مردم نهاد و خيرين سلامت دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي اظهار کرد: از ابتداي سال تاکنون نذورات و هداياي نقدي و غيرنقدي مختلفي از جمله کپسول اکسيژن، اقلام مصرفي پزشکي ويلچر  از سوي خيرين به دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي اهدا شده است.
وي افزود: خانواده مرحوم سروش منصوري ۱۰۰ ميليون ريال کمک نقدي به حساب خيرين سلامت واريز و خانواده شهيد سيد مرتضي شادمهر يک کپسول ۱۰ ليتري و مانومتر و ۲ عدد پالس اکسمتر انگشتي به ارزش ريالي ۵۶ ميليون را اهدا کرده اند.
سرپرست اداره سازمان‌هاي مردم نهاد و خيرين سلامت دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي بيان کرد: خانواده شادروان سيد سليمان بهروز و مرحومه فرشته وحدت نيز يک کپسول اکسيژن ۱۰ ليتري و مانومتر و يک عدد ويلچر به ارزش ۵۰ ميليون ريال را تحويل دانشگاه علوم پزشکي خراسان شمالي داده اند.
اسدي عنوان کرد: خيران مي‌توانند کمک‌هاي غير نقدي را نيز به آدرس بجنورد، بلوار دولت، ستاد مرکزي دانشگاه علوم پزشکي و خدمات بهداشتي و درماني خراسان شمالي، اداره سازمان‌هاي مردم نهاد و خيرين سلامت دانشگاه و کد پستي ۹۴۱۴۹۷۵۵۱۶ ارسال کنند.

آخرين خبر خراسان شمالي در اينستاگرام :
https://instagram.com/bojnord_today