ايسنا/ رئيس اورژانس پيش بيمارستاني علوم پزشکي همدان نسبت به گردوتکاني توسط افراد هشدار داد و گفت: گردو تکاني تا کنون در استان همدان دو مورد حادثه داشته يک نفر فوت و يک نفر نيز مصدوم شده است.

حبيب‌الله معصومي، رئيس اورژانس پيش بيمارستاني علوم پزشکي ابن‌سيناي استان همدان اظهار کرد: گردوتکاني در شهريورماه آغاز مي‌شود و تا پايان مهرماه نيز ادامه دارد که تا کنون يک نفر فوت شده که اين مورد فوت در ۱۰ روز گذشته در نهاوند اتفاق افتاده است، همچنين يک نفر در شهرستان نهاوند در روز گذشته مصدوم شده است که خوشبختانه اين فرد آسيب جدي نديده است.
وي خاطرنشان کرد: يکي از روش‌هاي پيشگيري سقوط از درخت استفاده از شيوه‌هاي نوين از جمله سرشاخه‌کاري گردو است چرا که در اين شيوه از پرورش ارتفاع درخت کم و محصول آن چند برابر مي‌شود همچنين از بروز حوادث هنگام گردو تکاني جلوگيري مي‌شود.
معصومي با بيان اينکه استفاده از روش‌هاي سنتي براي گردو تکاني خطر آفرين است، تصريح کرد:به‌جاي روش‌هاي سنتي بايد از دستگاه‌هاي جديد و به روز براي تکاندن درخت گردو استفاده کرد که در اين شيوه شوکي به درخت گردو وارد شده و در کمتر از ۳۰ ثانيه محصول آن به پايين درخت مي‌ريزد.
مدير حوادث علوم پزشکي استان همدان خاطرنشان کرد: برخي باغداران تصور مي‌کنند استفاده از اين دستگاه‌ها براي چيدن محصول موجب خشک شدن درخت و يا کم بار شدن درخت در سال‌هاي آينده مي‌شود و اين در حاليست که هيچ آسيبي به درخت نمي‌رساند.
وي همچنين گفت: با توجه به آمار حوادث در گردو تکاني، تمامي نيروهاي اورژانس در حالت آماده باش بوده و در صورت بروز حادثه در اسرع وقت و با تجهيزات کامل در محل حادثه حاضر مي‌شوند.

 
  
  

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today