باشگاه خبرنگاران/ با رسيدن محموله جديد واکسن سينوفارم به استان قزوين، تزريق اين واکسن در تمامي مراکز تجميعي استان آغاز شده است.

فتاحي مسئول گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکي قزوين اظهار کرد: از روز گذشته واکسن سينوفارم به سبد واکسيناسيون استان قزوين اضافه شده است.
وي افزود: واکسن‌هاي سينوفارم و برکت در دو نوبت اول و دوم در تمامي مراکز تجميعي واکسيناسيون استان قزوين تزريق مي‌شود.
مسئول گسترش شبکه دانشگاه علوم پزشکي قزوين خاطرنشان کرد: واکسن آسترازنيکا هم فقط در نوبت دوم به گروه‌هاي هدف تزريق مي‌شود.
فتاحي تصريح کرد: سامانه salamat.gov.ir براي متولدان سال ۱۳۶۸ و قبل از آن فعال شده است و متقاضيان پيش از تزريق واکسن حتماً در اين سامانه ثبت نام کنند.
وي افزود: تاکنون ۶۵۷ هزار دز واکسن کرونا در استان قزوين تزريق شده است.

آخرين خبر قزوين در اينستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today