ايسنا/ مديرکل امنيتي و انتظامي استانداري کرمان سهميه عمومي استان کرمان را ۱۰۹۶ نفر اعلام کرد و گفت تاکنون ۳۵۸۷ نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که ۱۱۳۶ نفر آنها تاييد نهايي شدند و از اين تعداد ۸۶۴ نفر آنها ثبت نام قطعي شده اند.

حميد شمس الديني، مديرکل امنيتي و انتظامي استانداري کرمان اظهار کرد: کشور عراق سهميه ۶۰ هزار نفري براي اربعين حسيني به ايران داده که ۳۰ هزار سهميه آن به موکب داران و ۳۰ هزار سهميه ديگر آن براي عموم مردم در نظر گرفته شد.
وي سهميه عمومي استان کرمان را ۱۰۹۶ نفر اعلام کرد و افزود: تاکنون ۳۵۸۷ نفر در سامانه ثبت نام کرده اند که ۱۱۳۶ نفر آنها تاييد نهايي شدند و از اين تعداد ۸۶۴ نفر آنها ثبت نام قطعي شده اند.
مديرکل امنيتي و انتظامي استانداري کرمان ادامه داد: ۲۲۶ نفر  سهميه خالي داريم که امروز و فردا مهلت ثبت نام است که اگر اين ظرفيت پر نشود اين سهميه به استان هاي ديگر داده خواهد شد.
وي بيان کرد: برگشت از مرزهاي زميني مقدور است؛ اما رفتن به عراق فقط از طريق هوايي است، بنابراين نبايد مردم به مرزها مراجعه کنند.
شمس الديني سهميه موکب داران استان کرمان را ۶۳۳ نفر دانست و اظهار کرد: ثبت نام و کارهاي موکب داران از طريق تهران انجام مي شود.
وي عنوان کرد: درخواست اختصاص پرواز از استان کرمان به عراق داده ايم که هنوز موافقت نشده و اگر موافقت نشود زائرين بايد از طريق استان هايي که اين پرواز دارند، اقدام کنند.
مديرکل امنيتي و انتظامي استانداري کرمان هزينه تست pcr را ۳۸۵ هزار تومان اعلام کرد و افزود: زائرين بايد هزينه تست تشخيصي کرونا را خودشان پرداخت کنند؛ اما در برگشت اين تست را وزارت بهداشت انجام مي دهد.

آخرين خبر کرمان در اينستاگرام :
Instagram.com/kerman_akhbar