ايلنا/ مديرکل آموزش و پرورش استان قزوين گفت: مانور بازگشايي مدارس، آمادگي استان قزوين دراجراي سه روش آموزشي را نشان مي‌دهد و مدارس استان با رعايت شيوه نامه‌هاي بهداشتي آماده آغاز به کار براي سال تحصيلي جديد هستند.

حسنعلي اصغري مديرکل آموزش و پرورش استان قزوين در مراسم مانور بازگشايي مدارس که صبح امروز در دبيرستان استعدادهاي درخشان برگزار شد، اظهار کرد: براي بازگشايي مدارس به شکل حضوري، نيمه حضوري و مجازي برنامه ريزي شده و با تمهيدات صورت گرفته براي بازگشايي مدارس آمادگي وجود دارد.
مديرکل آموزش و پرورش استان قزوين ادامه داد: ستاد ملي کرونا نيز بازگشايي مدارس در اين سه مدل را تاييد  کرده، که البته شيوه حضوري و نيمه حضوري در مدرس با جمعيت کمتر اجرا مي‌شود و شبکه شاد نيز همچنان به کار گرفته مي‌شود.
وي عنوان کرد: مانور بازگشايي مدارس با عنوان پروژه مهر، آمادگي استان قزوين دراجراي سه روش آموزشي را نشان مي‌دهد و مدارس استان با رعايت شيوه نامه‌هاي بهداشتي و پس از چند بار ضدعفوني آماده آغاز به کار براي سال تحصيلي جديد هستند.
اصغري گفت: در سال تحصيلي جديد 253 هزار دانش آموز، مشغول تحصيل خواهند بود و با توجه به اهميت عدالت آموزشي در تمام نقاط استان حتي با وجود يک دانش آموز نيز امکان تحصيل وجود دارد.

آخرين خبر قزوين در اينستاگرام :
https://instagram.com/qazvin_today