مهر/ باغدار سنندجي که فروردين ماه امسال، عده‌اي ناشناس بخشي از باغ او را از بين بردند، گفت: با گذشت حدود ۶ ماه، نه عاملان اين کار شناسايي شدند نه مسئولان به وعده‌هاي خود عمل کردند.

خدامراد زراعي، باغدار سنندجي با بيان اينکه يازدهم فروردين امسال، عده‌اي ناشناس با حمله به باغ بنده، ۲ هکتار از آن‌را به‌طور کامل نابود کرده‌اند، اظهار کرد: مساحت باغ که در روستاي گزنه سنندج قرار دارد، ۶.۵ هکتار بود و افراد ناشناس ۲ هکتار آن‌را از بين برده‌اند.
وي ادامه داد: اين افراد ۲ هزار و ۶۷۸ درخت مثمر ميوه را طوري قطع کرده اند که مجدداً قابل رويش نباشد، به عنوان مثال درختان جوان انگور را با تبر نابود کرده اند. ضمن اينکه استخر و لوله‌هاي آبياري را نيز کاملاً از بين برده اند.
اين باغدار تصريح کرد: برآورد اوليه کارشناسان اين بوده که بدون احتساب درختان انگور، استخر و لوله‌ها، ۵۱۹ ميليون و ۹۰۰ هزار تومان خسارت به باغ وارد شده است.
زارعي با بيان اينکه به دنبال اين اتفاق، مسئولان جهاد کشاورزي سنندج و قوه قضائيه چندين بار به ديدن باغ آمده و شرايط را از نزديک بررسي کردند، گفت: آنها وعده دادند که مجرمان را در اسرع وقت شناسايي مي‌کنند، ضمن اينکه مسئولان جهاد کشاورزي نيز قول دادند تا به بازسازي باغ کمک کنند.
وي با بيان اينکه اين باغ را ساليان قبل وزارت جهاد کشاورزي در قالب طرح طوبي در اختيار بنده قرار بود، افزود: متأسفانه با گذشت چند ماه از آن زمان، هيچ اتفاقي نيفتاده و مسئولان به وعده‌هاي خود عمل نکرده اند.
زارعي تصريح کرد: هم اکنون بحث فقط نابودي سرمايه يک باغدار و کشاورز نيست، بلکه اين درختان سرمايه‌هاي ملي بودند که از بين رفتند و شبيه اين اتفاق در برخي نقاط ديگر کشور نيز افتاده و اگر با عاملان برخورد نشود، تبديل به يک عادت و رويه مي‌شود و منافع ملي را هدف مي‌گيرد.
اين باغدار از مسئولان مربوطه درخواست که به اين مساله به قيد فوريت رسيدگي و عامل يا عاملان آن‌را مجازات کنند.
چندي قبل از تخريب باغ، چند نفر وارد باغ شده و مدعي شدند که بنده اهل اين روستا نيستم و زمين‌هاي باغ متعلق به من نيست در حالي که يازده سال قبل، جهاد کشاورزي در قالب طرح طوبي اين زمين‌ها را به بنده واگذار کرد و اين آباداني که اينجا اتفاق افتاده، حاصل کار بنده بوده است.
زارعي از عدم نقطه‌زني باغ توسط مسئولين قضايي انتقاد کرد.

آخرين خبر کردستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/kurdistan.online