تسنيم/ رئيس سازمان انتقال خون کاشان ضمن تاکيد برنياز مُبرم به تمامي گروه‌هاي خوني مثبت و منفي، گفت: وضعيت ذخيره خوني کاشان مناسب نيست.

محمدرضا ذيلايي، رئيس سازمان انتقال خون کاشان با بيان اينکه اهداي خون از اهميت بسيار زيادي برخوردار است، اظهار کرد: شهروندان کاشاني همواره با اهداي خون خود نياز منطقه کاشان را به خون و فرآورده‌هاي خوني تامين کردند.
وي با بيان اينکه در شرايط فعلي ذخاير خوني کاشان در وضعيت مناسبي قرار ندارد، افزود: در حال حاضر کاشان به تمامي گروه‌هاي خوني مثبت و منفي نياز دارد و از تمامي شهروندان درخواست داريم تا نسبت به اهداي خون اقدام کنند.
مديرعامل سازمان انتقال خون کاشان با بيان اينکه همکاران از ساعت هشت لغايت 13 در مرکز انتقال خون کاشان واقع در ميدان قاضي اسدالله آماده دريافت خون شهروندان هستند، ابراز کرد: بانوان در سال سه مرتبه و آقايان در سال چهار مرتبه مي‌توانند خون اهدا کنند.
وي با بيان اينکه از هر واحد خون سه فرآورده خوني تهيه مي‌شود، گفت: همکاران ما آموزش هاي لازم را در زمينه اهداي خون با توجه به شيوع ويروس کرونا ديدند و اهداي خون با رعايت کامل پروتکل‌هاي بهداشتي صورت مي‌پذيرد.
ذيلايي با بيان اينکه اهداي خون در نوع خود زکات سلامتي است، تصريح کرد: بيماران نيازمند به خون چشم انتظار اهداي خون توسط شهروندان کاشاني هستند و از شهروندان تقاضا داريم نسبت به اهداي خون اقدام کنند.

آخرين خبر اصفهان در اينستاگرام :
https://instagram.com/isfahan_today