فارس/ استاندار قم با اشاره به کسب مجوّز واکسينه کردن افراد ۱۸ سال و بيشتر در استان از مردم خواست براي واکسيناسيون به مراکز تجميعي مراجعه کنند.

بهرام سرمست استاندار قم امروز پس از نشست ستاد ملي مبارزه با کرونا اظهار کرد: جلسه امروز به رياست معاون اول رئيس جمهور برگزار شد و در اين جلسه، گزارشي از آخرين وضعيت کرونايي استان هاي کشور و رنگ بندي آن ها بيان شد.
استاندار قم با تاکيد بر روند نزولي کرونا در بيشتر استان هاي کشور خاطر نشان کرد: خوشبختانه روند شيوع کرونا در کل کشور و به جز چند استان محدود، نزولي است و بر اين اساس،  تعداد شهرهاي قرمز و نارنجي کاهش پيدا مي کند و برخي شهرها در رنگ بندي کرونايي به رنگ زرد و حتي آبي درآمده اند.
وي آخرين وضعيت کرونايي قم را در وضعيت نارنجي دانست و اذعان کرد: خوشبختانه بر اساس پيگيري از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، مجوز واکسيناسيون براي افراد ۱۸ سال و بيشتر در استان صادر شده که با توجه به تعدد مراکز واکسيناسيون انتظار داريم تسريع واکسينه شدن مردم در قم محقق شود.
استاندار قم ادامه داد: البته در ستاد ملي مبارزه با کرونا هم بر افزايش سرعت واکسيناسيون بويژه با توجه به تداوم روند تأمين واکسن تأکيد شد، ضمن آن که در اين جلسه تسريع واکسيناسيون در استان هايي مانند تهران هم به دليل اهميتي که در مبادلات جمعيتي دارند مورد تأکيد قرار گرفت.
وي افزود: در جلسه امروز ستاد ملي مبارزه با کرونا درباره تشديد نظارت ها در استان هايي مانند بوشهر، کرمان و کرمانشاه که از نظر رعايت پروتکل ها در وضعيت ضعيف تري قرار دارند تأکيد شد.
سرمست اضافه کرد: خوشبختانه رعايت پروتکل ها در استان قم از ميانگين کشوري بيشتر است ولي همچنان از شهروندان انتظار داريم با رعايت پروتکل ها و همچنين اهتمام به انجام واکسيناسيون بويژه بر اساس صدور مجوز واکسيناسيون بدون محدوديت سنّي، موج فعلي در حال فروکش را سرعت ببخشند.
وي با ابراز اميدواري از همراه نشدن موج بعدي با موج فعلي کرونا يادآور شد: در نشست امروز ستاد ملي مبارزه با کرونا بحث هايي درباره سفر به عتبات عاليات و بازگشايي دانشگاه ها و مدارس هم مطرح بود که البته جمع بندي نهايي آن ها به جلسات بعد موکول شد.
استاندار قم تأکيد کرد: زائران عتبات عاليات توجه داشته باشند که دريافت دو دوز واکسن کرونا براي سفر به عراق مورد تأکيد است.

آخرين خبر قم در اينستاگرام :
https://instagram.com/qomtoday