مهر/ رئيس کل دادگستري هرمزگان از توقيف يک محموله بزرگ قاچاق دام زنده در آب هاي جزيره کيش خبر داد.

علي صالحي، رئيس کل دادگستري هرمزگان در تشريح جزئيات کشف قاچاق دام در آبهاي جزيره کيش اظهار کرد: به دستور مقام قضايي و در راستاي اجراي طرح مبارزه با قاچاق، مأموران درياباني جزيره کيش موفق شدند يک فروند شناور حامل محموله بزرگ دام قاچاق را شناسايي و توقيف کنند.
وي با بيان اينکه اين محموله قاچاق شامل بيش از ۱۸۰۰ رأس دام است خاطرنشان کرد: طي اين عمليات، علاوه بر توقيف شناور مورد نظر، ۷ نفر از قاچاقچيان نيز دستگير شدند.
رئيس کل دادگستري هرمزگان همچنين با تأکيد بر اينکه قاچاق دام زنده و مولد خسارات جبران ناپذيري به اقتصاد کشور و توليد ملي وارد مي کند اظهار داشت: خوشبختانه با اقدام به موقع دستگاه قضايي استان و عمليات ضربتي مأموران درياباني، قاچاقچيان در تحقق نيت مجرمانه خود ناکام ماندند و از خروج اين محموله بزرگ و ارزشمند دام از مرزهاي کشور و خسارات ناشي از آن جلوگيري شد.
صالحي تأکيد کرد: يکي از مهمترين مسائلي که رياست محترم قوه قضاييه نيز همواره بر آن تأکيد دارند، مبارزه جدي با پديده قاچاق است که اين مهم با جديت پيگيري مي شود و به همين منظور دستگاه قضايي با تمام توان و بدون اغماض با قاچاقچيان برخورد خواهد کرد.

آخرين خبر هرمزگان در اينستاگرام :
https://instagram.com/hormozgan.today