باشگاه خبرنگاران/ امروز ۱۹ پايگاه براي تزريق واکسيناسيون کرونا در شهرستان رشت درنظر گرفته شده است.

امروز شنبه، ۲۷ شهريور، ۱۹ مرکز و پايگاه تجميعي براي تزريق واکسن کرونا در نظر گرفته شده است.
امروز در همه پايگاه‌هاي شهرستان رشت فقط نوبت اول واکسن سينوفارم تزريق مي‌شود.
همچنين شهرونداني که براي دريافت نوبت اول واکسن کرونا مراجعه مي‌کنند، بايد از قبل پيامک زمان و مکان دريافت واکسن را دريافت کرده باشند.
مراکز ۱۹ گانه واکسيناسيون ۲۷ شهريور شهرستان رشت به اين شرح است:

۱) مسجد النصر ديانتي، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۲) مسجد سياه اسطلخ، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۳) مسجد امام هادي مسکن مهر، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۴) تالار شب آرزو‌ها، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۵) تالار پاسارگاد، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۶) خمسه بازار (مسجد پير ملا)، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۷) گلسار شهداي کربلاي ۵ _دانشگاه فرهنگيان، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۸) علي اباد مسجد هاشمي، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۹) پل بوسار خورشيد جماران، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۱۰) بيستون نينوا مسجد طالقاني، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۱۱) سرداب چاه (پشت هلال احمر)، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۱۲) سرخبنده _ شهيد روزبهان، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۱۳) کرف آباد _خيبر، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۱۴) دباغيان – مسجد، ولي امر، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۱۵) مسجد بزرگ پيرسرا، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۱۶) مسجد المهدي عجل الله کيژده، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۱۷) دخانيات – باب الحوايج، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۱۸) حميديان مسجد الغدير، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.
۱۹) شهيد خوش انس (مسجد امام جواد)، سينوفارم ۱ تزريق مي‌شود.

 

آخرين خبر گيلان در اينستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today