ايسنا/ رئيس شوراي شهر اهواز با بيان اينکه هنوز حکم شهردار منتخب امضاء نشده است، گفت: در صورتي که حکم شهردار منتخب امضا نشود، اعضاي شورا در اين زمينه تصميم‌گيري مي‌کنند.

سياوش محمودي، رئيس شوراي شهر اهواز در خصوص روند امضاي حکم شهردار منتخب اهواز اظهار کرد: هنوز حکم شهردار منتخب از سوي وزارت کشور امضا نشده است و ما نيز اطلاعي از زمان امضاي حکم نداريم. در اين مرحله، وزارت کشور در خصوص امضاي حکم تصميم‌گيري مي‌کند.
وي افزود: در صورتي که حکم شهردار منتخب امضا نشود، اعضاي شورا در اين زمينه تصميم‌گيري مي‌کنند.
محمودي با اشاره به ارسال مدارک شهردار منتخب اهواز به وزارت کشور در ۱۷ شهريورماه، گفت: هر چند مهلت امضاي حکم، ۱۰ روز است اما با توجه به حجم بالاي کار در وزارت کشور، امضاي حکم شهرداران برخي شهرهاي ديگر نيز بيش از ۱۰ روز و حتي ۲۰ روز طول کشيده است.
وي بيان کرد: اعضاي شوراي شهر برابر قانون، در خصوص انتخاب و معرفي شهردار و ارسال مدارک به وزارت کشور به وظيفه خود عمل کردند و وزارت کشور نيز بر اساس قانون وظيفه‌اش را انجام مي‌دهد.
مدارک شهردار منتخب اهواز ۱۷ شهريورماه به وزارت کشور ارسال شده است. بر اساس قانون، در صورت تاييد بايد در مدت ۱۰ روز پس از ارسال مدارک، حکم شهردار کلانشهرها به امضاي وزير کشور برسد.


 

آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today