مهر/ مدير کل هواشناسي گيلان با اشاره به فعاليت سامانه بارشي در استان، گفت: اين سامانه تا اواخر وقت امروز در مناطق مختلف گيلان فعال است.

محمد دادرس مدير کل هواشناسي گيلان با اشاره به الگوهاي حاکم بر نقشه‌هاي هواشناسي، اظهار کرد: بررسي اين الگوها نشان دهنده استقرار جريانات خنک و شمالي در استان گيلان است.
وي افزود: بر اين اساس در روز گذشته (جمعه) و امروز (شنبه) شرايط براي بارش‌هاي پراکنده و کاهش دما فراهم شده و شاهد افزايش ابر و بارش‌هاي پراکنده هستيم.
مدير کل هواشناسي گيلان با اشاره به اينکه در روز جمعه اسب ووني تالش خنک‌ترين و ازبرم سياهکل گرم‌ترين مناطق استان گيلان بودند، گفت: اين شرايط تا عصر امروز (شنبه) ادامه دارد.
وي با بيان اينکه از روز يکشنبه شرايط براي روند افزايش دما در استان گيلان فراهم مي‌شود، اضافه کرد: اين شرايط تا روز سه شنبه در استان ادامه داشته و شاهد کاهش ابر و افزايش دما خواهيم بود.
دادرس با اشاره به اينکه درياي خزر با ارتفاع موج ۶۰ سانتي متر تا ۱.۶ متري از امروز تا عصر فردا براي فعاليت‌هاي دريانوردي نامناسب است، گفت: از روز يکشنبه با کاهش ارتفاع موج شرايط براي انجام فعاليت‌هاي دريايي فراهم مي‌شود.
وي ادامه داد: آسمان استان گيلان براي امروز(شنبه) قسمتي ابري تا ابري، در برخي نقاط همراه بارندگي پراکنده و خفيف بوده که به تدريج از ميزان ابرناکي هوا کاسته مي‌شود.

آخرين خبر گيلان در اينستاگرام :
https://instagram.com/gilan_today