باشگاه خبرنگاران/ معاون قضائي رئيس کل دادگستري و رئيس شورا‌هاي حل اختلاف چهارمحال و بختياري، از رهايي يک محکوم به قصاص از چوبه دار در شهرستان بروجن خبر داد.

کرم شيخ پور معاون قضائي رئيس کل دادگستري و رئيس شورا‌هاي حل اختلاف چهارمحال و بختياري اظهار کرد: در سال ۱۳۹۵ بر اثر اختلاف خانوادگي در يک منزل نزاع بين دو نفر اتفاق افتاد که متاسفانه منجر به فوت مقتول شد.
وي افزود: با دستگيري متهم و پيگيري پرونده، قاتل با رأي دادگاه به قصاص نفس با چوبه دار و پرداخت ديه در حق اولياء دم محکوم گرديد.
شيخ پور اضافه کرد: با پيگيري‌هاي اعضاي شورا‌هاي حل اختلاف بروجن، دفتر حمايت از زندانيان، رئيس زندان و دادستان شهرستان، جواني که به اتهام مباشرت در قتل عمد و ايراد ضرب و جرح عمدي محکوم به قصاص نفس و پرداخت ديه شده بود، از سوي اولياء دم مورد عفو و بخشش قرار گرفت و از چوبه دار رهايي يافت.

آخرين خبر چهارمحال و بختياري در اينستاگرام :
https://instagram.com/Shahrekordtoday