رکنا/ با شکسته شدن حکم قصاص حميد صفت، خواننده رپ ، در ديوان عالي کشور، وي ديروز در شعبه هشتم دادگاه کيفري يک استان تهران از خود دفاع کرد.

حميد صفت منکر قتل عمدي شد. حميد صفت به جرم کشتن ناپدري اش محکوم شد.
حميد صفت در ساعت ۱۱ در حالي که لباس زندان به تن داشت به همراه وکيلش وارد دادگاه شد.در ابتداي جلسه نماينده دادستان کيفرخواست را خواند و گفت: با توجه به اظهارات قبلي متهم، وي نسبت به وضعيت بيماري متوفي آگاهي داشته و جهت حل اختلاف ميان او و مادرش با او درگيري لفظي پيدا کرده است .وي به تنش ادامه داده تا جايي که اقدام به برخورد فيزيکي کرده و مقتول به خاطر ضربات وارده و بيماري زمينه اي که داشته و همچنين اضطراب و استرس ناشي از درگيري فوت شده است.

آخرين دفاعيات حميدصفت در دادگاه/مطيع حکم دادگاه هستم
اين موضوعات را کميسيون پزشکي قانوني تاييد کرده است .با توجه به اين مدارک  که متهم با آگاهي از وضعيت آسيب‌پذير متوفي نسبت به اقدام خطرناک به وي ادامه داده ،موجب فوت وي شده است. از اين رو درخواست اشد مجازات براي وي را دارم .
سپس عارف زاده ،وکيل اولياي دم،در جايگاه ويژه ايستاد و گفت: اولياي دم در خارج از کشور هستند و من از طرف آنها براي متهم  تقاضاي قصاص دارم .
وي گفت :با توجه به نظر کميسيون ۱۱ نفره پزشکي قانوني که در تاريخ ۹ شهريور ماه امسال  برگزار شده و در آن آمده است:« در اغلب موارد خونريزي بر اثر ضربه ايجاد مي شود و عمل جراحي مي تواند آثار کبودي ناشي از درگيري را از بين ببرد  و داروهاي ضد انعقاد خون که متوفي از آن استفاده مي کرده نيز مي توانند باعث ادامه دار شدن خونريزي شود .» علت مرگ خونريزي ناشي از ضربات به سر بوده است. از اين رو از طرف موکلانم درخواست قصاص دارم .
سپس مهرخواه ، وکيل ديگر اولياي دم در جايگاه ويژه ايستاد و گفت: بر اساس اوراق پرونده حميد صفت بيش از ۱۰ سال با مقتول زندگي کرده و در برگه۶۴ پرونده صراحتا گفته است:« با تمام قدرت ضربه نزدم » که  اين موضوع نشان مي‌دهد او از وضعيت ظاهري پيرمرد و بيماري او و همچنين کشنده بودن ضربات محکم آگاهي داشته است .به همين خاطر گفته است ضربه را محکم نزدم.
وي ادامه داد: حميد صفت انگيزه درگيري را کتک خوردن مادرش اعلام کرده و از اصطلاح کف گرگي استفاده کرده و گفته است کف گرگي به صورت مقتول ضربه زدم .اما بعداً اين ادعا را منکر شده و گفته است ممکن است سر او به کمد يا مبل برخورد کرده باشد .
اين وکيل  گفت: بعد از مرگ مقتول ،متهم در منزل او سکونت داشته و با شکايت پسر مقتول به  نام سهيل مجبور به تخليه شده است. اين موضوع که حميد صفت زندگي مستقلي داشته و از  بيماري مقتول آگاهي نداشته است حقيقت ندارد .

حميد صفت در دادگاه چه گفت؟
سپس در حالي که لباس آبي زندان را به تن داشت  در جايگاه ويژه ايستاده و اتهامش را قبول نکرد .
وي  گفت :مادرم و حاج آقا ۱۰ سال با هم زندگي کردند و من در سال هاي پنجم تا هشتم با آنها زندگي مي کردم.اما  دو سال آخر را زندگي مستقلي داشتم . حدود هشت ماه از سال را حاج آقا در آلمان زندگي مي کرد و بيشتر آگاهي من از بيماري و سابقه بستري شدن او به بعد از درگيري  و مرگ او بر مي گردد.  من قبل از آن از بيماري او مطلع نبودم .اگر چه  ديده بودم که قند خونش را چک مي کرد اما او هيچ پرهيز غذايي نداشت و دو روز قبل از درگيري که برايم تولد گرفته بود از کيک تولدم خورد.
حميد صفت به عکسي که آن را به دادگاه ارائه داد اشاره کرد و گفت :در شب تولدم با حاج آقا عکس گرفتيم او عکس بزرگ من را پشت سرمان به ديوار نصب کرده بود .  اين موضوع نشان مي‌دهد او با من مشکلي نداشت.کسي که با يک نفر مشکل داشته باشد عکس او را به ديوار نصب نميکند.
اين خواننده رپ گفت: وکيل اولياي دم مي گويد حاج آقا پيرمردي فرسوده بود در حالي که او سرزنده و سلامت بود  و همراه من به باشگاه بدنسازي و استخر مي‌آمد .من فقط يک بار زماني که او در آلمان بود و با مادرم صحبت مي کرد درباره حالش پرسيدم که گفت: خير است .او  مغرور بود و دوست نداشت درباره بيماري اش با کسي صحبت کند.
متهم ادامه داد:  من ضربه کشنده اي به اون نزدم .اگر قصد دعوا داشتم شب قبل که برادرم از ماجراي دعواي حاج آقا و مادرم به من گفته بود  به آنجا مي‌رفتم .من تا صبح روز بعد صبر کردم و فردا براي آشتي دادن حاج آقا و مادرم با آن جا داشت رفتم .من اگر انگيزه‌اي براي قتل داشتم وسيله‌اي براي کشتن همراه خودم مي‌بردم .ما رابطه خوبي با هم داشتيم و اوهمه جا مي گفت حميد صفت پسر من است .
وي به دفاعيات وکيل اولياي دم اشاره کرد و گفت :وکيل اولياي دم اصرار دارد که من بوکسور هستم .اما من بعد از آزاد شدن از زندان به دنبال بوکس رفتم که اسناد آن موجود است.
قاضي گفت: تو  نزد بازپرس گفته اي سه ضربه به قرباني زدي. چه دفاعي داري؟
متهم : مادرم ميان من و حاج آقا حائل بود. من اورا گرفته بودم تا به مادرم ضربه نزند .من فقط سه بار دستم به صورتش برخورد کرد  اما در آگاهي القا کرده بودند هر تماسي ضربه محسوب مي‌شود. اصطلاح کفگرگي هم در آگاهي به من القا شد.آنجا گفتند سيلي زدي يا کف گرگي؟ که گفتم سيلي نزدم.
من اگر قصد ضربه زدن داشتم مادرم را هل مي دادم و او را مي زدم .من وقتي همراه مادرم و سهيل برگه فوت را گرفتيم به من دستبند زدند و مرا  به دادسرا بردند و آنجا بازپرس به من گفت که بهتر است  اعتراف کنم .آنچا بود  که دکتر گفت مقتول بر اثر برخورد جسم سخت به سرش فوت شده است .اما من ضربه‌اي به اون نزده بودم.
قاضي : سه سالي که در خانه آنها بودي نديده  بودي قرباني دارو مصرف کند ؟
حميد صفت:  او هم مانند بسياري از افراد مسن .دارو مصرف مي‌کرد مادرم هم دارو مي‌خورد .خودم هم داروهاي بدنسازي داشتم .اما هرگز نپرسيده بودم براي چه موضوعي دارو مصرف مي کند .
قاضي: اعتراف کرده اي گلدان به سمت ديوار پرتاب کردي که اين از شديد بودن درگيري  حکايت دارد. چه پاسخي داري؟
متهم: اگر درگيري ميان ما شديد بود  گلدان را مستقيم به سمت حاج آقا پرتاب مي کردم.من  گلدان را به سمت ديوار  پرتاب کردم و به مادرم گفتم لباس‌هايش را بپوشد تا خانه را ترک کنيم .من  گفتم جايز نيست که ديگر اينجا بماند.
سپس عيوب نيلکي ، وکيل متهم به دفاع پرداخت و گفت: انتظار بود کميسيون ۱۱ نفر از ابهامات  اين پرونده ابهام زدايي کند. اما مختصر و شتابزده اظهار نظر کرده و شبهه‌اي به شبهات اين پرونده افزوده است . انتظار داشتيم نظر کميسيون علمي و قاطع باشد اما توپ را به داخل زمين دادگاه انداخته است.
کميسيون از جمله هاي شرطي مانند «در اغلب  موارد» و «ممکن است »استفاده کرده به طوري که در شش سطر هشت بار اين اصطلاحات را به کار گرفته است .
وي ادامه داد :هرگز در اين پرونده درباره قصور پزشکي و نقش آن در اين ماجرا پرداخته نشده است .اما احتمال دارد اين موضوع نيز در مرگ متوفي تاثير داشته باشد .
سپس وکيل اولياي دم بار ديگر در جايگاه ايستاد و گفت :حميد صفت گمان مي کند من به دنبال اجراي حکم قصاص هستم .اما اگر قرار باشد حميد صفت اعدام شود من از اين موضوع ناراحتم .من حتي از موکلانم  خواستم تا او را ببخشند اما آنها عصباني شدند و گمان کردند من قصد دارم از حميد صفت دفاع کنم .من تلاشم را براي جلب رضايت کرده ام.

آخرين دفاع حميد صفت در دادگاه
وقتي حميد صفت براي آخرين دفاع روبروي قضات ايستاد گفت :ديشب در زندان خلوت کردم و دو صفحه دفاعياتم را نوشتم که به دادگاه ارائه مي دهم. من در اين چند سال زندگي ام نه عصباني شدم و نه خشم گرفتم. اما  آن روز فقط به حاج آقا گفتم چرا مادرم را زدي ؟که او گفت اگر لازم باشد باز هم او را کتک ميزنم .من انتظار شنيدن اين جمله  را از او نداشتم و اين موضوع مرا عصباني تر کرد .اودرباره اينکه چرا قرص مي خورد با من  حرفي نزده و من هم از او سوالي در اين باره نکرده بودم.
وي ادامه داد: هر رايي برايم  صادر شود منم مطيع آن هستم .اما تقاضا دارم راي با عدالت صادر شود .من واقعا  قصد کشتن حاج آقا را نداشتم و حالا بيشتر از هرکسي داغدار  کسي هستم که جاي پدرم بود .
جلسه دادگاه در ساعت ۱۳ به پايان رسيد و قضات وارد شور شدند تا راي صادر کنند.

ماجرا چه بود؟
بيست و چهارم  مرداد ماه سال ۹۶ مرد ۶۶ ساله به نام هوشنگ  به بيمارستان منتقل شد و  سه روز بعد جان سپرد. حميد صفت،خواننده رپ که پدرخوانده اش را به بيمارستان منتقل کرده بود به اتهام قتل عمدي بازداشت شد اما  ادعا کرد در دعوا با ناپدري اش ضربه اي به سر او نزده است.
وي در تشريح جزييات درگيري گفت: آن روز با ناپدري ام درگير شدم  و يک گلدان برداشتم و به ديوار کوبيدم تا او را بترسانم. بعد به سمتش رفتم و ضربه‌اي به‌صورتش زدم .همان موقع  همسايه‌ها با شنيدن صداي دعوا مقابل خانه مان آمدند و دعوا تمام شد.  من همراه مادرم خانه را ترک کرديم و يک ساعت بعد وقتي به خانه برگشتيم با ناپدري ام روبه رو شديم که بيهوش بود. ما او را به بيمارستان رسانديم اما او جان سپرد.
کارشناسان  پزشکي قانوني در تحقيقات اوليه علت مرگ را خونريزي و آسيب مغزي بر اثر اصابت جسم سخت به سرش اعلام کردند.
اما رپر معروف منکر قتل عمدي شد و گفت: من ضربه اي به سر هوشنگ نزدم و اصلاً قصد کشتن او را نداشتم. فقط مي‌خواستم او را بترسانم که مادرم را مورد ضرب‌وشتم قرار ندهد. احتمال مي‌دهم سر هوشنگ حين کشمکش با من به ديوار يا کمد کنار مبل برخورد کرده باشد، چون هوشنگ تقلا مي‌کرد که مادرم را کنار بزند و با من درگير شود.
با اعتراض  اولياي دم و متهم به نظريه پزشکي قانوني پرونده چندين بار به کميسيون‌ پزشکي قانوني فرستاده شد. وقتي کارشناسان اعلام کردند  اقدام حميدصفت  درصدي از علت مرگ ناپدري اش است و عامل اصلي مرگ نبوده وي  با وثيقه ۶۰۰ ميليون توماني آزاد شد.
با اعتراض اولياي دم به آزادي وي اين بار پرونده به کميسيون ۱۱ نفره پزشکي قانوني فرستاده شد و براي برطرف‌ شدن ابهامات، بازپرس رسيدگي کننده به پرونده در دادسراي جنايي تهران ،دستور تشکيل هيأت ۱۱ نفر متخصصان پزشکي قانوني را صادر کرد.
هيأت 11نفره پزشکي در دادسراي جنايي تهران حاضر شدند و در جلسه تحقيق از حميد صفت دفاعيات وي را شنيدند.
با تکميل تحقيقات، با توجه به نظريه کميسيون پزشکي و طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامي مبني بر اينکه اگر کسي آگاهي داشته باشد که فرد بيمار است، با او درگير شود، گرچه عمل نوعاً کشنده نباشد، او مرتکب قتل عمد شده است، کيفرخواست رپر معروف به اتهام قتل عمد صادر شد و حميدصفت پاي ميز محاکمه ايستاد.

نخستين دادگاه
در نخستين جلسه رسيدگي به اين پرونده که در دو روز در  شعبه دهم دادگاه کيفري يک استان تهران برگزار شد.نماينده دادستان از طرف سه پسرقرباني که ساکن خارج از کشور هستند درخواست قصاص را مطرح کرد.
سپس متهم در جايگاه دفاع  ايستاد و  طلب عفو و بخشش کرد.
وي گفت: من اتهام قتل را قبول ندارم .گفته شده من با دست ضرباتي به هوشنگ زده ام .اما ضرباتي که به او  وارد کردم ضربه اي کشنده نبود. من فقط او را هل دادم .وقتي مرا بازداشت کردند و به دادسرا بردند ، مادرم به آنجا احضار شد. چون نميخواستم مادرم به دادسرا بيايد به دروغ گفتم ضربه‌هايي به مقتول زدم اما ضربه ها سنگين نبود  که منجر به مرگ شود .
سپس حميد صحنه درگيري را بازسازي کرد و گفت: در آن درگيري مادرم بين من و هوشنگ بود. من هوشنگ را هل دادم و مي خواستم جلوي حمله او را بگيرم .او  به سمت آشپزخانه رفت و من  فکر مي کردم قصد دارد چاقو بردارد .به همين خاطر مانع او شدم. من ليواني را برداشتم و به زمين کوبيدم تا هوشنگ را بترسانم اما گلداني را به ديوار پرت نکردم. باور کنيد ضربه اي به سر او نزدم.
وقتي حميد صفت به عنوان آخرين دفاع در جايگاه ايستاد ،طلب  بخشش کرد  و گفت: هوشنگ جاي پدرم بود و من هرگز فکر نمي کردم مشاجره ميان ما باعث مرگ او شود. من از اولياي دم طلب بخشش  و از دادگاه طلب کمک دارم .
در پايان جلسه قضات دادگاه پس از مشورت و با توجه به مدرک هاي موجود در پرونده حميدصفت را مستحق مرگ دانسته و وي را به قصاص محکوم کردند.اما اين حکم با طرح ايراداتي در شعبه 39 ديوان عالي کشور تاييد نشد.
به اين ترتيب پرونده به شعبه هشتم دادگاه کيفري يک استان تهران فرستاده شد و اين رپر بار ديگر از خود دفاع کرد.

آخرين خبر تهران در اينستاگرام :
https://instagram.com/online.tehran