ايسنا/ استاندار خوزستان از بسيج امکانات براي تکميل واکسيناسيون گروه‌هاي هدف تا آبان‌ماه خبر داد.

صادق خليليان، استاندار خوزستان در نشست ستاد استاني مديريت کرونا با اشاره به پيشنهادهاي مطرح‌شده در اين جلسه اظهار کرد: پيشنهاداتي که نياز به ضوابط و تصميم‌گيري در سطح ملي دارند، بايد ابتدا در يک کارگروه مطرح شوند.
وي افزود: با توجه به وضعيت رعايت پروتکل‌هاي بهدشتي، در اين جلسه نقاط ضعف اين مساله و همچنين روند واکسيناسيون در استان خوزستان بررسي شد.
استاندار خوزستان با اشاره به تاثير پوشش واکسيناسيون در ارزيابي نيروها، گفت: ميزان واکسيناسيون در برخي شهرستان‌ها کمتر از ميانگين است بنابراين فرمانداران بايد پوشش واکسيناسيون را در مدت يک هفته به ميانگين برسانند و بخشي از عقب‌ماندگي را جبران کنند.
خليليان بيان کرد: هماهنگي‌ها براي بسيج امکانات به منظور توسعه و تکميل واکسيناسيون جمعيت هدف تا آبان‌ماه، انجام شده است.


آخرين خبر خوزستان در اينستاگرام :
https://instagram.com/khouzestan_today