ايرنا/ رئيس پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان همدان گفت: با وجود اعمال محدوديت تردد بين استاني و شبانه اما شواهد گوياي افزايش نقض محدوديت هاي کرونايي در اين شهرستان است.

سرهنگ فرخ جمالي، رئيس پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان همدان بيان کرد: روزانه ۳۰۰ تا ۴۰۰ خودروي غيربومي که در سطح شهر همدان تردد دارند توسط دوربين ها و ماموران پليس راهور اعمال قانون مي شوند.
وي اضافه کرد: خودروهاي داراي پلاک غيربومي در مناطق تفريحي و توريستي از جمله گنجنامه، بلوار ارم، ميدان باباطاهر، بوعلي سينا و بلوار ارم بيش از ديگر مناطق ديده مي شود.
رئيس پليس راهنمايي و رانندگي شهرستان همدان ادامه داد: اين خودروها عبوري نبوده بلکه سرنشينان آن براي تفريح و مسافرت همدان را به عنوان مقصد گردشگري انتخاب کردند و گاهي اقدام به نصب چادر در حوالي آرامگاه باباطاهر و برخي بوستان ها نيز مي کنند.
سرهنگ جمالي افزود: اغلب خودروهاي غيربومي داراي شماره انتظامي تهران، کردستان، خوزستان، قم، و مرکزي بوده و به صورت محدود استان کرمان و ديگر استان ها نيز ديده مي شود.
وي بيان کرد: محدوديت تردد شبانه از ساعت ۲۲ تا سه بامداد همچنان به قوت خود باقي است و در اين محدوده زماني هر شب به طور ميانگين ۴۰۰ دستگاه خودرو به علت نقض محدوديت کرونايي جريمه ۲۰۰ هزار توماني مي شوند.
هم اينک چهار شهرستان ملاير، اسدآباد، تويسرکان و فامنين در وضعيت نارنجي و ۶ شهرستان مابقي نيز در وضعيت قرمز کرونايي قرار دارند

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today