ايسنا/ سپاه روح الله استان مرکزي در اطلاعيه اي از کشف شبکه قاچاق دارو و واکسن کرونا در استان مرکزي و ضربه به اين شبکه با هماهنگي مرجع قضايي خبر داد.

در ادامه اين اطلاعيه آمده است: «متاسفانه عليرغم وجود حجم زياد واکسن هاي متعدد و رايگان در کشور يکي از سودجويان که ليدر جريان سياسي خاص در استان مرکزي است با فريب افکار عمومي اقدام به فروش واکسن هاي قاچاق تا قيمت ۵۱ ميليون تومان کرده است.
اين شبکه با هوشياري دستگاه هاي امنيتي از اهداف خود ناکام مانده لذا براي اعضاي آن به دليل تهديد سلامت عمومي در مراجع قضايي استان پرونده اي تشکيل شده که در دست رسيدگي است.
از مردم استان مرکزي تقاضا مي شود ملزومات بهداشتي و درماني را از مراکز قانوني تهيه کنند و فريب تبليغات افراد سودجو را نخورند و در صورت مشاهده اينگونه موارد، گزارش آن را از طريق شماره تلفن ۱۱۴ به ستاد خبري سازمان اطلاعات سپاه منعکس کنند». 
 
  
 

آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today