صدا و سيما/ رئيس تيم فراهم‌ آوري اهداي عضو علوم پزشکي همدان از اهداي اعضاي پسربچه‌اي هشت ساله در استان خبر داد.

مجيد حميدي، رئيس تيم فراهم‌ آوري اهداي عضو دانشگاه علوم پزشکي همدان در اين زمينه گفت: چهارمين ايثار سال ۱۴۰۰ از استان همدان متعلق به پسربچه هشت ساله بود که چندين نفر را از مرگ حتمي نجات داد.
وي افزود: زنده ياد طا‌ها بهرامي ناصر هشت ساله، اهل و ساکن شهرستان همدان که به علت خونريزي مغزي در بيمارستان بعثت بستري و دچار مرگ مغزي شده بود و با سخاوتمندي خانواده و اهداي کبد و دو کليه چند بيمار نيازمند به عضو پيوندي را از مرگ حتمي نجات داد.
سال گذشته ۱۵ بيمار مرگ مغزي استان همدان براي اهداي عضو آماده شدند، اما پيش از اهدا سه تن از آن‌ها فوت کردند و از ۱۲ مورد باقي مانده ۴۰ عضو دريافت شد که به ۴۰ بيمار نيازمند عضو زندگي دوباره بخشيد.

آخرين خبر همدان در اينستاگرام :
https://www.instagram.com/hamedan_today