ايسنا/ رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک گفت: در تلاشيم سن دريافت واکسن را در مدت زماني کوتاه، کاهش دهيم.

سيدمحمد جماليان، رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک در اين‌باره توضيح داد: متولدين ۱۳۶۸ به پايين نيز مي توانند واکسن کروناي خود را دريافت کنند.
او افزود: خوشبختانه قطار واکسيناسيون در استان سرعت خوبي به خود گرفته و در حال حاضر به ايستگاه متولدين ۶۸ رسيده و اميدواريم با استقبال اين گروه سني، شتاب بهتري نيز به خود بگيرد.
وي تاکيد کرد: با توجه به اينکه اين گروه سني(۳۲ سال) جوان و عمدتا در بازار کار مشغول هستند و بسته به نوع فعاليتشان با مردم و ارباب رجوع سر و کار دارند، توصيه مي کنيم به خاطر سلامتي خود و ديگران هر چه زودتر واکسن خود را دريافت کنند.
جماليان در ادامه خاطرنشان کرد: به دليل راحتي و سهولت در دريافت واکسن براي گروه هاي سني که عمدتا کارمند يا شاغل هستند، مراکز تجميعي را در نوبت هاي عصر و بعد از ظهرها نيز فعال گذاشته ايم تا مردم بتوانند بدون دغدغه واکسن هاي خود را تزريق کنند .
رئيس دانشگاه علوم پزشکي اراک همچنين يادآور شد: از جواناني که مشمول دريافت واکسن مي شوند انتظار داريم تا ضمن مراجعه به سايت www.salamat.gov.ir و در دست داشتن کارت ملي، هر چه سريعتر به مراکز تزريق واکسن مراجعه کنند. البته اگر مشکلي در ثبت نام دارند هم مي توانند بدون ثبت نام به مراکز تزريق واکسن‌ مراجعه کنند.
وي گفت: بر اساس مطالعات و تحقيقات رسمي، تا زماني که ۷۰ درصد يک جامعه واکسينه نشوند، نمي توان به ايمني جمعيتي رسيد، بنابراين از تمام استان مي خواهيم به دور از هرگونه نگراني و دلهره اي هر چه سريعتر اولين واکسن موجود را تزريق و به مجموعه بهداشت و درمان استان در کنترل اين بيماري کمک کنند.
جماليان افزود: صرف تزريق واکسن به تنهايي کافي نيست و هر کسي که حتي هر دو دز واکسن کرونا را دريافت مي کند، بايد پروتکل هاي بهداشتي را همچنان رعايت کند.


آخرين خبر استان مرکزي در اينستاگرام :
https://instagram.com/markazi_today