ايرنا/ سرپرست فرمانداري خلخال گفت: ميانگين نرخ بيکاري در اين شهرستان به علت عملياتي نشدن مطلوب سرمايه‌گذاري‌ها و نيز پرداخت نشدن تسهيلات توسط بانک ها دو برابر ميانگين نرخ بيکاري در کشور است.

مسعود يگانه، سرپرست فرمانداري خلخال در اين باره اعلام کرد: در حالي که نرخ بيکاري در کشور ۱۲/۲ درصد اعلام شده نرخ بيکاري در خلخال ۲۲/۴ درصد است که اين ميزان  نزديک به دو برابر نرخ بيکاري کشور است.
وي اظهار کرد: در طول سال گذشته از مجموع هزار و ۶۲۱ سهم ايجاد اشتغال منظور شده براي اين شهرستان، ايجاد ۸۱۷ فرصت شغلي جديد محقق شده است و اين ميزان ۵۰ درصد سهم در نظر گرفته شده ايجاد فرصت‌هاي شغلي جديد در سال ۱۳۹۹ است.
رئيس کارگروه اشتغال و سرمايه‌گذاري خلخال افزود: در نيمه اول سال جاري هم از مجموع هزار و ۵۲۹ تعهد ايجاد اشتغال اين شهرستان متاسفانه تنها ايجاد ۵۹ مورد فرصت شغلي جديد محقق شده است.
وي با بيان اينکه در حال حاضر ۲۰۰ پست خالي در ادارات دولتي و دستگاه هاي اجرايي اين شهرستان وجود دارد، بيان کرد: در کنار کاهش ميزان جذب و استخدام دستگاه هاي دولتي، عدم پرداخت به موقع تسهيلات اعتباري منظور شده براي اجراي طرح هاي توليدي، صنعتي و خدماتي اشتغال‌زا در اين شهرستان نيز از جمله عوامل موثر در بالا رفتن نرخ بيکاري خلخال در مقايسه با نرخ بيکاري کشور است.
سرپرست فرمانداري خلخال تاکيد کرد: دست‌يابي به اهداف توسعه اشتغال، کاهش روند مهاجرت از اين شهرستان ناشي از بيکاري و حرکت افراد جوياي کار به سمت مناطق ديگر کشور نيازمند همکاري بانکهاي عامل در پرداخت تسهيلات به موقع بانکي براي اجراي طرح هاي سرمايه گذاري اقتصادي و حمايت از سرمايه گذاران طرح هاي اشتغال زا در اين منطقه است.
وي اظهار کرد: از آغاز امسال تا کنون در طول نزديک به شش ماه از سال هيچ‌گونه تسهيلات بانکي به مجريان و متقاضيان طرح‌هاي اشتغال‌زاي اين شهرستان از سوي بانک‌هاي عامل پرداخت نشده است.
يگانه اضافه کرد: تداوم بي‌مهري از سوي بانک‌هاي عامل به سرمايه گذاران مجري طرح هاي اقتصادي خلخال موجب توقف اجراي اين طرح ها و بي انگيزگي ديگر سرمايه گذاران راغب به سرمايه‌گذاري در بخش توليد واشتغال اين منطقه خواهد شد.  

آخرين خبر اردبيل در اينستاگرام :
https://instagram.com/ardabil__today